Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Aktuální situace výskytu afrického moru prasat na Slovensku

Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2019/092864-G
Vyřizuje: MVDr. Tomáš Jarosil
Telefon: +420 227 010 150

dle rozdělovníku

V Praze dne 01.08.2019

Aktuální situace výskytu afrického moru prasat na Slovensku

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o aktuálním vývoji ohledně afrického moru prasat (AMP) na Slovensku.

Dne 31. 7. 2019 informovala Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky o druhém pozitivním nálezu AMP v chovu domácích prasat. Stejně jako v prvním případě, o kterém jsme Vás informovali dne 25. 7. 2019, se jedná o drobnochov, v tomto případě pouze s jedním chovaným prasetem. Toto prase uhynulo za příznaků, které vyvolávaly podezření na AMP. Následným virologickým vyšetřením metodou PCR byl AMP potvrzen.

Uvedený chov se nachází asi 5,5 – 6 km od hospodářství, ve kterém byl zjištěn první případ ASF. Zároveň je vzdálen přibližně 3,5 km od hranice s Maďarskem.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky dále informovala, že dle platné legislativy přijala opatření k likvidaci této nebezpečné nákazy a k zabránění jejího dalšího šíření včetně vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.

V příloze naleznete hlášení Slovenska o druhém případu AMP a mapy s uvedením obou ohnisek AMP a vymezenými ochrannými pásmy a pásmy dozoru.

Přestože obě ohniska AMP jsou od hranice České republiky vzdálena nejméně 250 km, již samotný fakt, že v této oblasti Slovenska dochází k šíření AMP, je velmi závažný a znamená významné zvýšení rizika znovuzavlečení AMP do České republiky.

Státní veterinární správa celou situaci pozorně sleduje a o dalším vývoji Vás bude nadále informovat.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy:
SLOVAKIA ’11 African swine fever in domestic pigs’ – Primary disease notification 2019-2
2019 07 31 AMP SK 1. a 2. ohnisko u DP – mapy

Rozdělovník:
Ing. Jindřich Fialka, MZe ČR
Ing. Patrik Mlynář, MZe ČR
Ing. Martin Žižka, Ph.D., MZe ČR
Ing. Miroslava Czetmayer Ehrlichová, MZe ČR
plk. MVDr. Vladimír Žákovčík, VVÚ Hlučín, Armáda ČR
MVDr. Radka Vaňousová, KVL ČR
Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, VFU Brno
Ing. Jan Stibal, Svaz chovatelů prasat
Ing. Jiří Janota, ČMMJ
Ing. Miloš Ježek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., Agrární komora ČR
všechny KVS
všechny SVÚ
všichni schválení SVL


SLOVAKIA ’11 African swine fever in domestic pigs’ – Primary disease notification

Country of origin   | SLOVAKIA
Disease   | African swine fever in domestic pigs
Serial number of outbreak (year/number)   | 2019/2
Type of outbreak (primary ‘1’ or secondary ‘2’)    | 1
Region affected   | 00032 Trebisov
Traces LVU code   | 03300 – Trebišov
Latitude   | 48.36
Longitude   | 21.82
Origin of disease : Unknown – investigation continuing

Control measures :

– 32 DEST OUT
– 50 MOVE CONTRL
– 10 TOT SL IN

Date

Date of confirmation of disease on holding (day/month/year) : 30/07/2019

Date of completion of destruction or rendering (day/month/year) : 30/07/2019

Number of animals

Number of susceptible animals on holding – pigs : 1

Number of animals affected on holding – pigs : 1 Number of animals that have died of the disease on holding – pigs : 1

Number of animals killed on holding – pigs : 0

Number of carcasses destroyed or rendered – pigs : 0

– Number and type of pigs on the infected holding fattening pigs : 1

– Number and type of pigs affected on the holding fattening pigs : 1

Date of dispatch (day/month/year) : 31/07/2019

Time of dispatch (24-hour clock) : 13:54

Comments : Non commercial farm. Diagnostic laboratory method PCR, distance from outbreak 2019/1 approx. 5km

Disclaimer:

the location of the outbreak is not exact for privacy and protection of data reasons. The coordinates have been reduced to 2 digits after the comma so that the location shown on the map is not the exact location of the holding affected.


31. 7. 2019 Africký mor prasat na Slovensku

1. ohnisko: 24. 7. 2019, malochov se 4 prasaty, Strážne, okr. Trebišov
2. ohnisko: 30. 7. 2019, malochov s 1 prasetem, Velký Kamenec, okr. Trebišov

Aktuální mapy nákazové situace u AMP v Evropě dle ADNS – pozitivní případy u prasat domácích a divokých za období 1. 1. – 1. 8. 2019

Detail – Slovensko a okolí hranice s výskytem AMP u prasat divokých


priloha_698089208_0_Aktualni_situace_vyskytu_africkeho_moru_prasat_na_Slovensku

2019-08-02-priloha_698089208_2_2019_07_31_AMP_SK_1._a_2._ohnisko_u_DP_-_mapy

priloha_698089208_1_SLOVAKIA_11_African_swine_fever_in_domestic_pigs_-_Primary_disease_notification_2019-2