Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Belgie zemí prostou Aujeszkyho choroby

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 5326 / 2011      
Vyřizuje:   Krůta Tomáš MVDr.      
Telefon:   227010147      
V Praze dne:   10.10.2011      
 
Všem SVÚ, KVS a MěVS Praha,
VÚ Hlučín, KC
Brno a KVL Brno

Věc: Belgie zemí prostou Aujeszkyho choroby

V Úředním věstníku Evropské unie ze dne 5. října 2011 bylo zveřejněno rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zařazení Belgie na seznam členských států prostých Aujeszkyho choroby. Belgie podala žádost o přeřazení z přílohy II – Členské státy nebo jejich oblasti, ve kterých byly zavedeny schválené vnitrostátní programy tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby, do přílohy I – Členské státy nebo jejich oblasti prosté Aujeszkyho choroby, ve kterých je zakázáno očkování. Podanou žádost Belgie doložila potřebnými dokumenty a předložila Komisi. Komise po prostudování předložených dokumentů schválila přeřazení Belgie do přílohy I.

Tato změna má význam z pohledu dovozu živých prasat z Belgie do České republiky.

S pozdravem

   
MVDr. Zbyněk Semerád, v.r.
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat