Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Identifikační číslo hejna drůbeže

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/3028/2011      
Vyřizuje:   MVDr. M. Dubská      
Telefon:   227 010 603      
V Praze dne:   6. 6. 2011      
 
Všem KVS a MěVS v Praze,
všem SVÚ, KVL, ČMDÚ, SDP

Věc: Identifikační číslo hejna drůbeže

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Každé hejno drůbeže v chovech, pro které z legislativy vyplývají povinnosti související s dodržováním pravidel na obsah a vedení dokumentace na hospodářstvích, s prováděním programu tlumení salmonel a s plněním požadavků na welfare zvířat, má své jedinečné identifikační číslo, které se neopakuje u žádného jiného hejna.

V současné době číslo hejna obsahuje i informaci o způsobu a intenzitě chovu. Číslo hejna je tvořeno celkem 24 znaky, jejichž výběr a pořadí je třeba přesně dodržet.

Proto byla vytvořena pomůcka, která má dodržení požadavků na vytvoření čísla usnadnit. Jde o PDF formulář, který po zadání kategorie drůbeže, registračního čísla hospodářství, roku založení hejna a pořadového čísla hejna roce číslo hejna ve správném formátu vytvoří. U hejn nosnic pro konzumní vejce je třeba zadat rovněž číslo haly a použitou technologii chovu v této hale. Podobně pro vytvoření správného čísla hejna kuřat na maso musí být zadáno číslo haly a hustota osazení haly nahlášená pro tuto halu do Ústřední evidence drůbeže.

V této pomůcce byla zohledněna pravidla identifikace hejn platná od 1. 1. 2011, proto je formulář použitelný pro všechna hejna v chovech kuřat a krůt na výkrm, nosnic pro konzumní vejce a v reprodukčních chovech kura domácího a krůt založená v roce 2011.

S pozdravem

   
MVDr. Zbyněk Semerád, v. r.
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

Příloha: Číslo hejna, pdf.

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková

Generátor čísla hejna.pdf