Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Informace chovatelům drůbeže o zveřejnění prostého statutu AI na OIE

Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7, Praha 2, 120 56
T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2017/107018-G
Vyřizuje: MVDr. Marie Sopková
Telefon: +420227010221

Dle rozdělovníku

V Praze dne 07.09.2017

Informace chovatelům drůbeže o zveřejnění prostého statutu AI na OIE

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás informovat o zveřejnění článku o znovuzískání prostého nákazového statutu v souvislosti s ptačí chřipkou v České republice na stránkách Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).
Státní veterinární správa (SVS) obdržela dne 5. 9. 2017 od OIE informaci o uveřejnění tohoto článku na odkaze http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/self-declared-disease-status/. Česká republika splnila všechny podmínky znovuzískání statutu a sumarizovala požadované informace podle OIE kodexu pro suchozemské živočichy.

V článku je uvedeno, že od 23. 6. 2017 je Česká republika prostá ptačí chřipky. Zveřejněním na OIE webových stránkách je tato informace přístupná všem třetím zemím.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Hojer – ředitel odboru živočišných komodit
Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Šír – náměstek pro řízení sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství
Ministerstvo zdravotnictví, Mgr. Eva Gotwaldová, hlavní hygienik ČR, náměstkyně ministra zdravotnictví
Českomoravská drůbežářská unie, z.s.
Sdružení drůbežářských podniků
Český svaz chovatelů
Tomáš Marušák – e-mail: registr@cschdz.eu
Tereza Čulíková – e-mail: hlodavci@cschdz.eu
Ing. Eliška Stejskalová – e-mail: drubez@cschdz.eu
Ing. David Rameš – e-mail: rames@cschdz.eu
Agrární komora
Komora veterinárních lékařů
VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
Veterinární a farmaceutická univerzita
Policie ČR
Hasiči ČR
Členové ústřední nákazové komise
Krajské úřady, obce s rozšířenou působností
Asociace soukromého zemědělství ČR
Všem KVS a MěVS v Praze
Schválení SVL pro MKZ
Unie českých a slovenských zoologických zahrad
Záchranné stanice
filipiteam@seznam.cz
hlavacek.xx@seznam.cz
Asociace chovatelů exotických ptáků ACHEP
– Ladislav Žoha, předseda – ladislav.zoha@seznam.cz; zoha@zoopraha.cz
– Zdeněk Vandělík, jednatel – info@shvtruhlarstvi.cz
Klub přátel exotických ptáků KPEP
– Ladislav Žoha, předseda – ladislav.zoha@seznam.cz; zoha@zoopraha.cz
– Zdeněk Vandělík, jednatel – info@shvtruhlarstvi.cz
– Mgr. Jan Cvrček, veterinární referent – cvrcek.h@seznam.cz
ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
– Vojtěch Foltýn, jednatel – foltyn.pcr@centrum.cz
Klub chovatelů zebřiček ČR
– Jiří Švadlenka, předseda – svadlenka.jiri@seznam.cz
WPA CZ-SK
– Ing. Petr Bach, DiS, předseda – petrbach1@email.cz
Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
– Antonín Korec, předseda – antonin.korec@vodnanskekure.cz
ČSCH ZO Kdyně II
– Josef Janeček, jednatel – papouscijanecek@seznam.cz
Forpus klub
– RNDr.Martin Smrček, místopředseda – smrcek@zoopraha.cz
Klub chovatelů andulek KCHA
– Ing. Svatopluk Vlasák, předseda – svatopluk.vlasak@gmail.com
Český klub chovatelů korel 4
– Jaroslav Nesvorný, předseda – ja.nes@seznam.cz
Český klub chovatelů agapornisů CZAC
– Ing. Petr Vopálka, jednatel – aerforce@centrum.cz
– Karel Novák, člen výboru – knpdy@seznam.cz
Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
– Zbyněk Laube, předseda – aves@mybox.cz
Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva
– Adam Bura, předseda – Bura.Adam@seznam.cz
Milan Tyller – tyller@dominant-cz.cz
Richard Mach – richard.mach@mach.lit.cz
integra@integrazabcice.cz


502027627_0_Informace_chovatelum_drubeze_o_zverejneni_prosteho_statutu_AI_na_OIE