Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Informace k africkému moru prasat

Státní veterinární správa
Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
http://www.svscr.cz/

Č. j.: SVS/2016/103600-G
Všem KVS a MěVS Praha,
Všem SVL,
KVL,
VÚ Hlučín,
ČMSCHP,
ČMMJ
Vyřizuje: MVDr. Tomáš Krůta
Telefon: +420 227 010 147
V Praze dne: 01.09.2016

Informace k africkému moru prasat

V návaznosti na dopis SVS/2014/007968-G a přiložené materiály ze dne 4. 2. 2014 si Vás dovoluji informovat o aktuálním vývoji nákazové situace související s výskytem afrického moru prasat.

V posledních měsících se nákazová situace výrazně zhoršila, proto i otázka afrického moru prasat byla jedním z témat na jednání Ústřední nákazové komise, které se konalo na Ministerstvu zemědělství dne 30. srpna 2016. Ke změnám nákazové situace došlo u prasat divokých i domácích v Polsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě a také na Ukrajině a Rusku.

Nejzávažnější je zhoršení nákazové situace v Polsku u domácích prasat. V roce 2014 byla hlášena dvě ohniska, v roce 2015 to bylo pouze jedno ohnisko. V letošním roce bylo nahlášeno již 18 ohnisek. Došetřováním prezentovaným polskou stranou bylo zjištěno, že šíření nákazy souvisí převážně s ilegálním obchodem z neznámých zdrojů, s pohyby lidí, s nehlášením nákazy nebo s nedodržováním opatření biologické bezpečnosti. O vážnosti situace svědčí i to, že výskyt nákazy letos postoupil asi 110 km do polského vnitrozemí.

Proto si vás dovoluji požádat, abyste této situaci věnovali zvýšenou pozornosti stejně tak jako dodržování možných preventivních opatření zejména všech pravidel biologické bezpečnosti.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

398727389_0_Informace_k_africkemu_moru_prasat.pdf