Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Informace o aktuální nákazové situaci týkající se AMP v Evropě

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2014/012655-G  
Všem KVS SVS, MěVS SVS Praha,
Všem SVÚ
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
Agrární komora ČR
ČMMJ, KVL Brno,
Schváleným soukromým veterinárním lékařům
VFU Brno, VÚ Hlučín
Vyřizuje:   MVDr. P. Kučínský,CSc.  
Telefon:   541594435  
       
V Praze dne:   19.02.2014  

Věc: Informace o aktuální nákazové situaci týkající se AMP v Evropě

Dne 17. 2. 2014 byl potvrzen první výskyt afrického moru prasat (AMP) u prasat divokých v těsné blízkosti hranice Polska a Běloruska (viz přiložená mapka). Informace byla poskytnuta mailem z EK. Vzhledem k této skutečnosti zasíláme aktuální nákazovou situaci týkající se AMP v Evropě v přiložené tabulce a mapce.

S pozdravem

   
MVDr. Zbyněk Semerád
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
podepsáno elektronicky

Příloha: tabulka + mapa


Aktuální výskyt afrického moru prasat v Evropě v r. 2014 ( ke dní 19. 2. 2014) (zdroj OIE)

Země Datum hlášení Důvod hlášení Projevy nákazy Počet ohnisek
Litva 24/01/2014 První výskyt Subklinická infekce
2
Polsko 17/02/2014 První výskyt Subklinická infekce
1
Polsko 19/02/2014 Opakovaný výskyt Subklinická infekce
1
Rusko 20/01/2014 Opakovaný výskyt Klinické příznaky
3
Rusko 24/01/2014 První výskyt Klinické příznaky
8
Rusko 30/01/2014 Opakovaný výskyt Klinické příznaky
2
Rusko 13/02/2014 Opakovaný výskyt Klinické příznaky
1
Ukrajina 08/01/2014 První výskyt Klinické příznaky
2
Bělorusko 21/06/2013 První výskyt Klinické příznaky
2

182436465_0_SVS_2014_012655_G.pdf