Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Informace o projednávané legislativě v orgánech EU týkající se neobchodních přesunů zájmových zvířat

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2013/032060-G      
Vyřizuje:   MVDr. Aurika Smolová      
Telefon:   227010151      
V Praze dne:   14.05.2013      
 
Dle rozdělovníku

Věc: Informace o projednávané legislativě v orgánech EU týkající se neobchodních přesunů zájmových zvířat

Chtěli bychom Vás informovat o připravované legislativě v oblasti neobchodních přesunů zájmových zvířat. V orgánech EU se v současné době projednává návrh nařízení, které by mělo nahradit stávající nařízení (ES) č. 998/2003, o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, a dále návrh nařízení, které nahradí rozhodnutí Komise č. 2003/803/ES, kterým se stanoví vzorový pas pro přesuny psů, koček a fretek uvnitř Společenství.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá přijetí obou předpisů do konce 1. pololetí letošního roku, jejich účinnost bude pravděpodobně stanovena od 1. ledna 2015.

Tuto informaci Vám zasíláme hlavně proto, že dojde ke změně modelu pasu. Pas vyrobený podle současně platné legislativy bude platný a bude se moci pro cestování se zvířetem používat pouze v případě, že byl soukromým veterinárním lékařem zvířeti vystaven do předpokládaného data 1. ledna 2015 (toto datum může být v závislosti na přijetí výše uvedených návrhů nařízení ještě změněno). Po tomto datu se budou moci psům, kočkám a fretkám vystavovat pouze pasy odpovídající vzoru dle nově přijaté legislativy. Je tedy nutné pečlivě zvážit plánovaný objem výroby pasů i vzhledem k jejich možné zásobě u distributorů a u jednotlivých soukromých veterinárních lékařů.

V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme k prvotnímu seznámení návrhy obou výše uvedených nařízení (obsah se může ještě změnit). Návrh nařízení, které by mělo nahradit stávající nařízení (ES) č. 998/2003, je k dispozici v českém jazyce, návrh nařízení stanovující nový vzor pasu je v angličtině.

O přijetí a zveřejnění finálních verzí těchto návrhů nařízení v Úředním věstníku Evropské unie Vás budeme neprodleně informovat.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy:

1. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. …/2013 ze dne … o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003

2. Draft of COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No …/… on the model identification documents for the non-commercial movement of dogs, cats and ferrets, the establishment of lists of territories and third countries and the model declarations attesting certain conditions provided for in Regulation (EU) No xxx/2013 of the European Parliament and of the Council

Rozdělovník:

Altercan, s.r.o.
Na Říháku 1125/17
153 00 Praha 5 – Radotín

Biopharm spol. s r.o.
Žďár 156
679 02 Rájec – Jestřebí

Bioveta, a.s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané

Cymedica spol. s r.o.
Pod Nádražím 853
268 01 Hořovice

Dyntec spol. s r.o.
Pražská 328
411 55 Terezín

Komora veterinárních lékařů ČR
Palackého 1-3
612 42 Brno – Královo Pole

Komvet spol. s r.o.
Sadová 576
675 21 Okříšky

Maria Vet s.r.o.
Čelakovského sady 12
120 00 Praha 2

NOVIKO s.r.o.
Palackého třída 163
612 00 Brno

SAMOHÝL, a.s.
Smetanova 1058
512 51 Lomnice nad Popelkou

SG – VET, s.r.o.
Vlčovice 31
742 21 Kopřivnice

136838693_0_SVS_2013_032060_G-1.pdf

136838693_1_SVS.2013.032060_G_priloha_1-1.pdf

136838693_2_SVS.2013.032060_G_priloha_2-1.pdf