Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Informace o prvním výskytu afrického moru prasat na Slovensku

Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2019/090449-G
Vyřizuje: MVDr. Tomáš Jarosil
Telefon: +420 227 010 150

dle rozdělovníku

V Praze dne 25.07.2019

Informace o prvním výskytu afrického moru prasat na Slovensku

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vám předat informaci o prvním zjištěném případu afrického moru prasat (AMP) na Slovensku.

Prostřednictvím evropského systému hlášení nákaz ADNS jsme dnes obdrželi hlášení od slovenských kolegů o výskytu AMP u domácích prasat (viz příloha). Jedná se o malochov s celkem čtyřmi kusy prasat, z nichž u jednoho byl 24. 7. 2019 virologickým vyšetřením metodou PCR prokázán AMP. Všechna čtyři prasata chovaná v hospodářství byla na základě tohoto pozitivního nálezu dne 25. 7. 2019 utracena a neškodně zlikvidována v asanačním podniku.

Postižené hospodářství se nachází v okrese Trebišov blízko hranice s Maďarskem a sousedí s oblastí na území Maďarska, ze které je hlášen výskyt AMP u prasat divokých.

O dalším vývoji situace Vás budeme průběžně informovat.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Příloha

SLOVAKIA ’11 African swine fever in domestic pigs’ – Primary disease notification

Rozdělovník

Ing. Jindřich Fialka, MZe ČR
Ing. Patrik Mlynář, MZe ČR
Ing. Martin Žižka, Ph.D., MZe ČR
Ing. Petr Jílek, MZe ČR
plk. MVDr. Vladimír Žákovčík, VVÚ Hlučín, Armáda ČR
MVDr. Radka Vaňousová, KVL ČR
Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, VFU Brno
Ing. Jan Stibal, Svaz chovatelů prasat
Ing. Jiří Janota, ČMMJ
Ing. Miloš Ježek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., Agrární komora ČR
všechny SVÚ
všichni schválení SVL


čt 25.7.2019 13:09

SANTE-ADNS-SUPPORT@ec.europa.eu

SLOVAKIA ’11 African swine fever in domestic pigs’ – Primary disease notification

 

Country of origin SLOVAKIA
Disease African swine fever in domestic pigs
Serial number of outbreak (year/number) 2019/1
Type of outbreak (primary ‘1’ or secondary ‘2’) 1
Region affected 00032 Trebisov
Traces LVU code 03300 – Trebišov
Latitude 48.36
Longitude 21.87

Origin of disease : Unknown – investigation continuing

Control measures :
– 32 DEST OUT
– 50 MOVE CONTRL
– 10 TOT SL IN

Date
Date of suspicion of disease on holding (day/month/year) : 23/07/2019
Date of confirmation of disease on holding (day/month/year) : 24/07/2019
Date of completion of killing (day/month/year) : 25/07/2019
Date of completion of destruction or rendering (day/month/year) : 25/07/2019

Number of animals
Number of susceptible animals on holding
– pigs : 4
– wild species : 0
Number of animals affected on holding
– pigs : 1
– wild species : 0
Number of animals that have died of the disease on holding
– pigs : 0
– wild species : 0
Number of animals killed on holding
– pigs : 4
– wild species : 0
Number of carcasses destroyed or rendered
– pigs : 4
– wild species : 0
– Number and type of pigs on the infected holding fattening pigs : 4
Method used for diagnosis : 88
– Number and type of pigs affected on the holding fattening pigs : 1

Date of dispatch (day/month/year) : 25/07/2019
Time of dispatch (24-hour clock) : 12:27

Comments : Non commercial farm, diagnostic laboratory method used – PCR

Disclaimer:
the location of the outbreak is not exact for privacy and protection of data reasons. The coordinates have been reduced to 2 digits after the comma so that the location shown on the map is not the exact location of the holding affected.

priloha_696496812_0_Informace_o_prvnim_vyskytu_africkeho_moru_prasat_na_Slovensku (1)

priloha_696496812_1_Oznameni_o_AMP_na_Slovensku (1)