Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Informace o vyšetřování divokých prasat na trichinelózu v roce 2016

Státní veterinární správa
Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
http://www.svscr.cz/

Č. j.: SVS/2015/137934-G
Všem KVS, MěVS Praha
všem SVÚ a ČMMJ
KVL ČR
VVÚ Hlučín
MV ČR – veterinární lékaři
Vyřizuje: MVDr. Tomáš Krůta
Telefon: +420 227 010 147
V Praze dne: 18.12.2015

Informace o vyšetřování divokých prasat na trichinelózu v roce 2016

Na základě požadavku Ministerstva zemědělství byla do Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016 zařazena povinnost k vzorku svaloviny od ulovených divokých prasat, která je zasílána v souladu s § 27b odst. 6 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k vyšetření na trichinelózu, přikládat pírko (ocásek) uloveného kusu. Oba vzorky, vzorek svaloviny a pírko musí být zabaleny samostatně a musí je doprovázet řádně vyplněná aktualizovaná objednávka, která bude dostupná na webu Státní veterinární správy (http://eagri.cz/public/web/svs/portal/formulare-ke-stazeni/objednavky-laboratornich-vysetreni/) a je v příloze tohoto dopisu.

Žádám Vás o seznámení s touto skutečností co nejširší myslivecké veřejnosti tak, aby při odevzdávání vzorků v roce 2016 docházelo k minimálním komplikacím.

S pozdravem

doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky
v zastoupení

Přílohy

1. Objednávka laboratorního vyšetření č.7

331381920_0_Informace_k_vysetreni_na_trichinelozu (1).pdf

331381920_1_07_Objednavka_laboratorniho_vysetreni_divokych_prasat_2015-12-17