Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Kdo měl prsty v málomasých rybích prstech?

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 11. 2011

Kdo měl prsty v málomasých “rybích prstech”?

Na základě výsledků vyšetření uvedených v časopisu DTEST provedly Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj a pro Středočeský kraj namátkovou úřední kontrolu výrobků “rybí prsty” se zaměřením na obsah deklarovaného rybího masa, jak je uvedeno na obale výrobku a na skutečný obsah rybího masa, a to od různých dovozců.

Úředně odebrané vzorky byly vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu v Praze a výsledek: Deklarace obsahu masa na obale u některých výrobků nesouhlasí. Jedná se o výrobky od jediného výrobce v Estonsku:

Rybí prsty původem z Estonska, šarže č. LL 264212, LL216112 a L27911056,

Budget Rybí prsty 250 g, CZ 3084, datum minimální trvanlivosti: 25. 11. 2012.

Přímo ve skladu bylo zadrženo 10 kartonů (Budget) a zhruba 500 kg dalších šarží, stahování dalšího zboží z tržní sítě probíhá.

Dále bylo zjištěno, že výrobky také obsahují polyfosfáty, které na obale nejsou deklarovány. Nejde sice o narušení zdravotní nezávadnosti, nicméně značení výrobků bylo nesprávné.

Jakmile pracovníci státního veterinárního dozoru obdrželi výsledky laboratorního vyšetření, znamenalo to přijmout odpovídající opatření: zboží zajistit, a již distribuovaného zboží z tržní sítě bylo nařízeno stáhnout. Dalším krokem bylo zahájit správní řízení s dovozci zboží.

A jaký bude osud sice zdravotně nezávadných, nicméně klamavě značených výrobků? Jsou tři možnosti, buď vrátit zpět výrobci, správně označit (přeznačit), popřípadě by mohlo jít i o likvidaci.

Lze potvrdit, že úlohou státního veterinárního dozoru je kontrolovat nejen zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu, ale i správné složení výrobků, zda je to, co je uvedeno na etiketě v souladu s obsahem, tedy jakost. A ani takovéto nevyhovující výrobky nesmějí být uváděny do oběhu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.