Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Materiály pro činnost schválených SVL

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2014/004821-G      
Vyřizuje:   MVDr. Tomáš Krůta      
Telefon:   227010147      
           
V Praze dne:   21.01.2014      
 
Všichni schválení SVL
KVL ČR v Brně

Věc: Materiály pro činnost schválených SVL

V příloze posíláme materiály, které by Vám měly pomáhat ve Vaší činnosti schváleného soukromého veterinárního lékaře.

S pozdravem

   
MVDr. Zbyněk Semerád
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
podepsáno elektronicky

Přílohy:

Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014
Objednávky laboratorního vyšetření
Záznam o tuberkulinaci skot
Prezentace k IBR

176903228_0_Materialy_pro_schvalene_SVL.pdf

176903228_1_ZEMEDELSTVI_03_13.pdf

176903228_2_Zaznam_o_tuberkulinaci_skotu-1.docx

176903228_3_IBR_20_11_2013.pdf

176903228_4_Objednavka_laboratorniho_vysetreni_2014_01_09.pdf

176903228_5_Objednavka_laboratorniho_vysetreni_vzorku_2009_12_16.pdf