Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Nabídka spolupráce pro schválené soukromé veterinární lékaře

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 145 Fax.: +420 227 010 195
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2012/028417-G      
Vyřizuje:   MVDr. Pavel Texl      
Telefon:   227010200      
           
V Praze dne:   24.10.2012      
 
Všem schváleným soukromým veterinárním lékařům
KVL ČR Brno

Věc: Nabídka spolupráce pro schválené soukromé veterinární lékaře

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Chtěli bychom Vás oslovit s nabídkou spolupráce v oblasti problematiky zdraví včel. Protože je tato oblast veterinární činnosti v mnoha aspektech specifická, a proto, že mezi Vámi určitě jsou odborníci na zdraví včel (nemusíte být nutně včelaři), věříme, že tento projekt přinese výhody celému odvětví včelařství.

Chtěli bychom vytvořit seznam soukromých veterinárních lékařů, kteří mají zájem nabídnout pomoc při činnostech, spojených s kontrolou zdraví včel. Tento seznam uveřejníme na našich webových stránkách, jakož i v časopisech odborné včelařské veřejnosti, aby byl k dispozici chovatelům včel i včelařským organizacím. Chovatel nebo základní organizace ČSV (Český svaz včelařů), stejně tak jako krajské veterinární správy, se tedy mohou rozhodnout využít Vaší pomoci například při řešení nákaz, objednávání léčiv nebo dalších činnostech.

V případě Vašeho zájmu nám prosím odešlete mailem do 30. 11. 2012 na adresu icsvscr@svscr.cz vyplněný jednoduchý formulář, který je přílohou tohoto dopisu. Ve formuláři prosím v poli oblast spolupráce vyplňte vždy konkrétní kraj, pokud budete chtít blíže specifikovat území (např. okres, obec, více krajů) uveďte tuto informaci do pole s poznámkou.

S pozdravem

   
MVDr. Zbyněk Semerád
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
podepsáno elektronicky

Na vědomí: IC Liberec

Příloha: Formulář v souboru „SVL – odborník na včely.xlsx

Spoluprace_pro_SVL.pdf

SVL – Odborník na včely.xlsx