Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Nákazová situace v České republice je dobrá

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

Nákazová situace v České republice je dobrá

Praha 28. května 2015 – Nákazová situace u zvířat v České republice je dobrá. Vyplývá to ze Zprávy o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2014, kterou Státní veterinární správa (SVS) aktuálně zveřejnila na svých internetových stránkách. Zpráva přináší informace o nákazové situaci v ČR a činnosti SVS v oblasti ochrany zdraví zvířat v předchozích letech.

Mezi hlavní cíle činnosti v oblasti zdraví zvířat v roce 2014 lze zahrnout udržení dobré nákazové situace a ochranu území před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka (takzvaných zoonóz), nebo pro zdraví zvířat. K dosažení tohoto cíle se Státní veterinární správa zaměřila především na monitoring nákaz v chovech zvířat, kontroly přesunů zvířat a provádění preventivních opatření v chovech zvířat.

“Údaje obsažené ve zprávě svědčí nejen o dobré nákazové situaci v ČR, ale současně i o úsilí, které SVS věnuje udržení a kontrole nákazové situace spolu s chovateli a soukromými veterinárními lékaři,” říká ústřední ředitel Státní veterinární správy Milan Malena.

Příznivou nákazovou situaci potvrzují mimo jiné mezinárodní statusy země prosté jednotlivých nákaz, které uděluje státům Evropská komise či Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat (OIE). V roce 2014 plnila ČR kritéria pro status země prosté vztekliny, tuberkulózy, brucelózy a leukózy skotu, brucelózy ovcí, moru koní, Aujeszkyho choroby prasat, slintavky a kulhavky.

Již od roku 2006 probíhá v tuzemských chovech skotu Národní program ozdravování od infekční bovinní rinotracheitidy skotu (IBR). Loni se rovněž úspěšně dařilo zvyšovat počet ozdravených chovů. Koncem roku 2014 tak bylo prostých nákazy takřka 90% hospodářství.

Příznivých výsledků lze dosahovat díky dobré spolupráci s chovateli i zpracovateli. Ale přispívají k nim i soukromí veterinární lékaři, bez nichž by se jen velmi těžko dařilo realizovat ozdravné programy, zdolávat nákazy a uskutečňovat všechna preventivní opatření.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
p.pejchal@svscr.cz
227 010 219 | 607 060 350
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
www.svscr.cz

Komora veterinárních lékařů České republiky