Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Potvrzení výskytu Newcastleské choroby v chovu holubů v okrese Mladá Boleslav

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2012/043264-G      
Vyřizuje:   MVDr. Marie Vágnerová      
Telefon:   +420227010221      
           
V Praze dne:   18. 12. 2012      
 
Viz rozdělovník

Věc: Potvrzení výskytu Newcastleské choroby v chovu holubů v okrese Mladá Boleslav

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě výsledku vyšetření protokolu SVÚ Praha č. 17738/12 ze dne 18.12.2012 Vám předáváme informaci, že v chovu holubů Horní Slivno v okrese Mladá Boleslav byl potvrzen výskyt Newcastleské choroby.

Dne 14. 12. 2012 chovatel vyslovil podezření na Newcastleskou chorobu u holubů. Následně byla provedena kontrola, vydána byla předběžná opatření a byl odebrán vzorek 5 ks uhynulých zvířat pro vyšetření na NCD a AI. Vzorek byl zaslán do SVÚ Praha. Dne 18. 12. 2012 byl SVÚ potvrzen výskyt patogenního kmene APMV-1 – viru newcastleské choroby ve všech pěti zaslaných odebraných vzorcích.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
KVL ČR
MZe – Ing. František Mach – náměstek ministra
Ústřední vojenský veterinární ústav – Hlučín
Všem KVS a MěVS v Praze

Potvrzeni_Newcastleske_choroby_v_chovu_holubu_v_okrese_Mlada_Boleslav.pdf

Protokol_Objednavka_laboratorniho_vysetreni.pdf