Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Potvrzení výskytu ptačí chřipky v České republice

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2021/011684-G
Vyřizuje: MVDr. Lucie Kalášková
Telefon: +420 227 010 134

Dle rozdělovníku

V Praze dne 21.01.2021

Potvrzení výskytu ptačí chřipky v České republice

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o výskytu ptačí chřipky (aviární influenzy) subtypu H5N8 u volně žijících ptáků na území České republiky (ČR).

Dne 20. 1. 2021 Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj odeslala 2 uhynulé labutě, nalezené na rybníku Zlivický (obec Čížová, okres Písek) na vyšetření do Státního veterinární ústavu (SVÚ) Praha. SVÚ Praha dne 21. 1. 2021 u labutí potvrdil přítomnost viru aviární influenzy subtypu H5N8. Jedná se o subtyp, který je nebezpečný pro ptáky, avšak jeho přenos na člověka nebyl dosud nikdy zaznamenán. V současné době probíhá stanovení patogenity viru.

Evropská legislativa vyžaduje přijímání ochranných opatření, tj. vymezení kontrolní oblasti (3 km) a monitorovací oblasti (10 km) kolem místa nákazu uhynulého volně žijícího ptáka pouze v případě potvrzení vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI) subtypu H5N1.

Státní veterinární správa (SVS) proto nebude vyhlašovat žádná pásma, nicméně drobnochovatelům drůbeže v této oblasti doporučuje držet chovanou drůbeže v uzavřených prostorech, chránit ji před kontaktem s volně žijícími ptáky a sledovat zdravotní stav drůbeže. Dále SVS vyzývá občany, aby v případě nálezu uhynulých volně žijících ptáků v této oblasti, ptáky nesbírali, ale informovali o této skutečnosti Krajskou veterinární správu pro Jihočeský kraj (KVSC). Kontakty na KVSC a její jednotlivá pracoviště naleznete zde: KVS SVS pro Jihočeský kraj – Státní veterinární správa (svscr.cz).

Podrobné informace o nákaze a o základních opatřeních prevence proti zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže můžete najít na webových stránkách SVS: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/informace-pro-verejnost/.

Poslední výskyt vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI) u volně žijících ptáků v ČR byl potvrzen v roce 2017 (celkem 51 případů HPAI subtypu H5N8) – poslední případ byl potvrzen v únoru 2017 v Kraji Vysočina. V chovech drůbeže byl poslední výskyt HPAI potvrzen na začátku roku 2020. První ohnisko HPAI subtypu H5N8 bylo potvrzeno v lednu 2020 v Kraji Vysočina a druhé ohnisko HPAI subtypu H5N8 v únoru 2020 v kraji Pardubickém.

V současné době stále panuje v Evropě nepříznivá nákazová situace HPAI. Ke dni 21. 1. 2021 bylo v Evropě od začátku roku 2021 v chovech drůbeže potvrzeno již 170 ohnisek HPAI v Německu, Dánsku, Švédsku, Polsku, Nizozemsku, Maďarsku, Litvě, Severním Irsku, Francii a na Ukrajině. Ve většině ohnisek byl zjištěn subtyp H5N8, ale v Německu i H5N5.

U volně žijících ptáků bylo potvrzeno již 78 případů HPAI v Německu, Dánsku, Polsku, Maďarsku, Belgii, Litvě, Francii, Slovensku, Irsku, Norsku, Rumunsku a v Itálii. Ve většině případů byl zjištěn subtyp H5N8, ale také H5N3 (Německo, Irsko) a H5N5 (Slovensko, Německo).

U ptáků držených v zajetí byla potvrzena již 2 ohniska HPAI v Německu a na Slovensku (ZOO Košice).

Informace o aktuální nákazové situaci HPAI v Evropě můžete sledovat na webových stránkách SVS zde: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/vysocepatogenni-aviarni-influenza/

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

1. Ministerstvo zemědělství, Ing. Jindřich Fialka, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství
2. Ministerstvo zdravotnictví
3. Všem KVS SVS a MěVS SVS v Praze
4. Schválení SVL pro MKZ
5. Agrární komora
6. Českomoravská drůbežářská unie, z. s.
7. Sdružení drůbežářských podniků
8. Český svaz chovatelů
− Tomáš Marušák, registr@cschdz.eu
− Tereza Čulíková, hlodavci@cschdz.eu
− Ing. Eliška Stejskalová, drubez@cschdz.eu
− Ing. David Rameš, rames@cschdz.eu
9. Asociace soukromého zemědělství ČR
− Zbyněk Opatrný, kancelar@asz.cz, rodinnafarma@email.cz
10. Unie českých a slovenských zoologických zahrad
11. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
− Jan Filipi, filipiteam@seznam.cz
− Ing. Jiří Hlaváček, hlavacek.xx@seznam.cz
12. Klub přátel exotického ptactva KPEP a Asociace chovatelů exotického ptactva ACHEP
− Ladislav Žoha, ladislav.zoha@seznam.cz, zoha@zoopraha.cz
− Zdeněk Vandělík, info@shvtruhlarstvi.cz
− Mgr. Jan Cvrček, cvrcek.h@seznam.cz
13. ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
− Vojtěch Foltýn,foltyn.pcr@centrum.cz
14. Klub chovatelů zebřiček ČR
− Jiří Švadlenka, svadlenka.jiri@seznam.cz
15. WPA CZ-SK
− Ing. Petr Bach, DiS, petrbach1@email.cz
16. Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
− Antonín Korec, antonin.korec@vodnanskekure.cz
17. ČSCH ZO Kdyně II
− Josef Janeček, papouscijanecek@seznam.cz
18. Forpus klub o.s.
− RNDr. Martin Smrček, smrcek@zoopraha.cz
19. Klub chovatelů andulek KCHA
− Ing. Svatopluk Vlasák, svatopluk.vlasak@gmail.com
20. Český klub chovatelů korel 4
− Jaroslav Nesvorný, ja.nes@seznam.cz
21. Český klub chovatelů agapornisů CZAC
− Ing. Petr Vopálka, aerforce@centrum.cz
− Karel Novák, knpdy@seznam.cz
22. Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
− Zbyněk Laube, aves@mybox.cz
23. Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva SCHHAPP
− Adam Bura, Bura.Adam@seznam.cz
24. Milan Tyller, tyller@dominant-cz.cz
25. Komora veterinárních lékařů
26. VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
27. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
28. Ing. Jiří Janota, ČMMJ; jiri.janota@cmmj.cz
29. Ing. Miloš Ježek, Ph.D., ČMMJ; jezekm@fld.czu.cz


priloha_864907851_0_Potvrzeni_vyskytu_ptaci_chripky_v_Ceske_republice (2) (1)