Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Pozvánka na seminář k problematice Schmallenberg viru

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2013/063821-G      
Vyřizuje:   MVDr. Martin Beňka      
Telefon:   + 420 227 010 128      
           
V Praze dne:   01. 10. 2013      
 
všem KVS SVS a MěVS SVS
ÚSKVBL Brno
všechny SVU
VFU Brno a KVL

Věc: Pozvánka na seminář k problematice Schmallenberg viru

Vážení kolegové,

Vojenský veterinární ústav Hlučín ve spolupráci se Státní veterinární správou organizují pracovní seminář k problematice Schmallenberg viru u přežvýkavců, včetně volně žijících přežvýkavců.

Termín semináře je 15. 10. 2013 v rekreačním zařízení Vojenských lesů a statků st. p. Olšina (dále jen VLS) od 10.00 hod. Předpokládaný počet účastníků pro jednotlivé Krajské veterinární správy je 2 až 3 lidi.

Témata:

  • Schmallenberg virus přežvýkavců – „původce, epizootologie, klinické příznaky“
  • Monitoring Schmallenberg viru v ČR a nákazová situace v Evropě
  • Výskyt Schmallenberg viru u volně žijící zvěře.
  • Schmallenberg virus v chovech VLS u domácích i volně žijících přežvýkavců.
  • Diskuse

Účast na semináři je bezplatná. Jednotliví účastníci svou účast potvrdí přihláškou, která je přílohou k tomuto dopisu a zašlou ji emailem na adresu zakovlad@centrum.cz nebo faxem na číslo 973 487 333 a to nejpozději do 9. 10. 2013. V přihlášce na pracovní seminář prosím vyznačte, v případě zájmu, zda požadujete ubytování a zajištění stravy ve dnech 14 – 16. 10. 2013. Cena ubytování se snídaní je 390 Kč a cena oběda nebo večeře je cca 100 Kč.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky
v zastoupení

Příloha: Přihláška na seminář
Na vědomí: Vojenský veterinární ústav Hlučín

158429126_0_Pozvanka_na_seminar_k_problematice_Schmallenberg_viru-1.pdf

158429126_1_Prihlaska_na_seminar_VLS_Olsina.doc