Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Program tlumení salmonel – interval odběru vzorků v reprodukčních chovech kura domácího

Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2021/001804-G
Vyřizuje: MVDr. Jana de Sousa Trépa Magalhaes
Telefon: +420 227 010 127

Všem KVS SVS a MěVS SVS v Praze
Všem SVÚ
Českomoravská drůbežářská unie
Ing. Gabriela Dlouhá
gabriela.dlouha@cmdu.cz
KVL ČR Brno
Všem schváleným SVL

V Praze dne 05.01.2021

Program tlumení salmonel – interval odběru vzorků v reprodukčních chovech kura domácího

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat, že v rámci programu tlumení salmonel v reprodukčních chovech kura domácího nedochází od 1. 1. 2021 ke změně ve frekvenci odběru vzorků u rodičovských hejn ve snáškovém období. To znamená, že zůstává zachován dosavadní třítýdenní interval mezi pravidelnými odběry vzorku označeného dle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace kódem EpFr04.

Tato frekvence odběru vzorků je v souladu s evropskou legislativou, která umožňuje třítýdenní interval vyšetření na salmonelu v rodičovských hejnech v případě, že alespoň dva po sobě následující roky je prevalence sledovaných sérotypů salmonel maximálně 1 %. Tato výše prevalence do 1 % byla v roce 2019 i v roce 2020 dodržena.

V této souvislosti připomínám, že v souladu s ustanovením evropské legislativy krajská veterinární správa může rozhodnout o zachování nebo obnovení dvoutýdenního intervalu odběru vzorků v konkrétním hospodářství v případě zjištění přítomnosti sledovaných sérotypů salmonel nebo v jakémkoli jiném případě, který považuje za odpovídající.

Podrobné informace o programech tlumení salmonel jsou dostupné na webových stránkách Státní veterinární správy na:

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/programy-tlumeni-vyskytu-salmonel/

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky


priloha_859684694_0_Program_tlumeni_salmonel_-_interval_odberu_vzorku_v_reprodukcnich_chovech_kura_domaciho