Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Ptačí chřipka v Plzeňském kraji

Páté letošní ohnisko ptačí chřipky v České republice se nachází v malochovu slepic ve vesnici Bzí (části obce Letiny) poblíž Přeštic v Plzeňském kraji. Chovatelka ve čtvrtek v podvečer nahlásila na krizovou linku Státní veterinární správy úhyn několika slepic a jednoho kohouta. Při šetření na místě dnes veterinární inspektoři zjistili, že do dnešního rána došlo k úhynu celkem šesti z celkového počtu 21 kusů drůbeže, další kusy vykazovaly klinické příznaky nákazy. Vyšetření uhynulých kusů dnes potvrdilo v chovu ptačí chřipku H5N8. Jak se nákaza do chovu dostala je předmětem aktuálního šetření.  Zbývající kusy drůbeže v novém ohnisku budou usmrceny a jejich těla neškodně zlikvidována. Tak jako v předchozích případech i okolo nového ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. V rámci mimořádných veterinárních opatření bude zejména omezen pohyb drůbeže do a z pásem a budou provedeny soupisy chovů drůbeže.

Aktuální informace o vývoji nákazové situace můžete sledovat na webu Státní veterinární správy: Ptačí chřipka – aktuální informace – Státní veterinární správa (svscr.cz)

Petr Majer

zástupce tiskového mluvčího
oddělení vnější komunikace