Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Sdělování výsledků vyšetření na trichinelózu u prasat divokých

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2014/058520-G  
Všem KVS a MěVS Praha, všem SVÚ, ČMMJ a KVL
Vyřizuje:   MVDr. Tomáš Krůta  
Telefon:   +420 227 010 147  
       
V Praze dne:   05. 08. 2014  

Sdělování výsledků vyšetření na trichinelózu u prasat divokých

Nejprve je nutno zdůraznit, že se jedná jen a pouze o sdělování negativních výsledků vyšetření divokých prasat na trichinelózu.

SVÚ budou nejpozději od 1. září 2014 jednotlivé negativní výsledky vyšetření zasílat pouze elektronicky a to jak lovci, případně hospodáři MS (pokud bude na objednávce uvedena mailová adresa), ale v každém případě pouze elektronicky na inspektorát, případně KVS.

S pozdravem

   
MVDr. Zbyněk Semerád
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
podepsáno elektronicky

216723857_0_Sdelovani_vysledku_vysetreni_-1.pdf