Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Sledování rezistencí k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů – pilotní program

Státní veterinární správa
Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
http://www.svscr.cz/

Č. j.: SVS/2016/001077-G
Dle rozdělovníku
Vyřizuje: MVDr. Pavel Texl
Telefon: +420 227 010 200
V Praze dne: 07.01.2016

Sledování rezistencí k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů – pilotní program

Vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na dopis č.j.: SVS/2015/016695-G ze dne 17. 2. 2015 Vám sděluji, že pilotní program sledování rezistencí k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů, který probíhal dle stanovených pravidel od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015, byl úspěšně ukončen. Současně bych Vám rád oznámil, že od 1. 1. 2016 bude program sledování pokračovat za stejných pravidel, která byla stanovena pro pilotní fázi.

S pozdravem

doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Příloha: Dopis č.j.: SVS/2015/016695-G ze dne 17. 2. 2015

Rozdělovník:

SVL, Svaz chovatelů prasat, Svazy chovatelů skotu, ČMDÚ, KVL, všem SVÚ, všem KVS SVS a MěVS v Praze SVS, ÚSKVBL, MZe – Ing. Saksún, VÚVEL – MVDr. Nedbalcová, Ph.D.

334282569_0_Oznameni.pdf

334282569_1_Dopis_016695 (1).pdf