Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Ukončení mimořádných veterinárních opatření – aviární influenza – Brod nad Dyjí, Moravský Krumlov, Němčice u Ivančic a Letkovice

Státní veterinární správa
Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
Palackého třída 1309/174, Brno, 612 00
T: +420 541 594 472, F: +420 541 211 374
Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsb@svscr.cz
ID datové schránky: yq78bygČ. j.: SVS/2017/033589-B
dle rozdělovníku
Vyřizuje: Mgr. Jaroslav Kašpar
Telefon: +420 541 594 475
   


V Brně dne 13.03.2017

Zaslání informace o ukončení MVO

V příloze si Vám dovolujeme zaslat na vědomí Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/033269-B a SVS/2017/033288-B o ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy v rámci Jihomoravského kraje.

S pozdravem


MVDr. Jaroslav Salava
ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy

1. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/033269-B
2. Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/033288-B

Rozdělovník:

1. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno, ID datové schránky: jydai6g

2. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, ID datové schránky: jaaai36

3. Komora veterinárních lékařů ČR, Novoměstská 1965/2, 621 00 Brno, ID datové schránky: 73qadir
dle rozdělovníku


Č. j. SVS/2017/033269-B

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončuje

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy

v souvislosti s výskytem této nebezpečné nákazy v k.ú. Moravský Krumlov, Němčice u Ivančic a Letkovice v rámci Jihomoravského kraje

Čl. 1

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy nařízená dne 6. 1. 2017 pod č.j. SVS/2017/003507-B a změněná dne 10. 1. 2017 pod č.j. SVS/2017/005233-B se ukončují.

Čl. 2

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

V Brně dne 13. 3. 2017


MVDr. Jaroslav Salava
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
podepsáno elektronicky


Č. j. SVS/2017/033288-B

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončuje

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy

v souvislosti s výskytem této nebezpečné nákazy v k.ú. Brod nad Dyjí v rámci Jihomoravského kraje.

Čl. 1

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy nařízená dne 9. 1. 2017 pod č.j. SVS/2017/003929-B a změněná dne 22. 2. 2017 pod č.j. SVS/2017/024888-B se ukončují.

Čl. 2

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

V Brně dne 13. 3. 2017


MVDr. Jaroslav Salava
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
podepsáno elektronicky

449900547_0_Zaslani_informace_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatr.pdf

449900547_1_Ukonceni_MVO_aviarni_influenza_JMK_k.u._Moravsky_Krumlov_Nem.pdf

449900547_2_Ukonceni_MVO_aviarni_influenza_JMK_k.u._Brod_nad_Dyji.pdf