Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

2020-06-01-priloha_789906397_0_SVS-2020-061467-E_rozhodnuti_o_ukonceni_mimoradnych_veterinarnich_opatreni