Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Ukončení období prostého vektorů a zahájení monitoringu katarální horečky ovcí.

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 145 Fax.: +420 227 010 195
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2758/2012-ÚVS      
Vyřizuje:   Beňka Martin MVDr.      
Telefon:   + 420 227 010 128      
Počet listů:   1      
V Praze dne:   19. 04. 2012      
 
všechny KVS, MěVS Praha, KC Brno,
všechny SVÚ, VÚ Hlučín,
KVL Brno, VFU Brno

Věc: Ukončení období prostého vektorů a zahájení monitoringu katarální horečky ovcí.

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy (dále jen „ÚVS SVS“) informuje, že na základě příznivých klimatických podmínek, je od 23. dubna 2012 až do odvolání, vyhlášeno období aktivity vektorů katarální horečky ovcí na celém území České republiky (dále jen „ČR“) v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunu některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí.

Od 23. dubna 2012 je oficiálně zahájen virologický a entomologický monitoring katarální horečky ovcí v souladu s dopisem ÚVS SVS č. j. SVS/2409/2012 – ÚVS ze dne 5. 4. 2012.

V případě přesunů zvířat v rámci ČR nebo mimo území ČR se po ukončení období prostého vektorů nevyžaduje ošetření zvířat schválenými insekticidy a/nebo repelenty, jelikož od 25. listopadu 2011 je ČR uznána jako země prostá viru katarální horečky ovcí.

S pozdravem

   
MVDr. Zbyněk Semerád
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy

SVS_2758_2012 – ÚVS.pdf