Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Upozornění na zhoršující se nákazovou situací vysoce patogenní ptačí chřipky v Evropě

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2021/137346-G
Vyřizuje: MVDr. Lucie Kalášková
Telefon: +420 227 010 134

Dle rozdělovníku

V Praze dne 08.11.2021

Upozornění na zhoršující se nákazovou situací vysoce patogenní ptačí chřipky v Evropě

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o zhoršené nákazové situaci vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) v Evropě a s tím spojeným zvýšeným rizikem zavlečení HPAI do chovů drůbeže v ČR.

V současné době dochází v Evropě k výraznému nárůstu počtu nových ohnisek HPAI, a to jak u volně žijících ptáků, tak v chovech drůbeže (často zasaženy velkochovy drůbeže). Volně žijící ptáci, zejména vodní, představují přirozený rezervoár viru ptačí chřipky v přírodě a při aktuálně probíhající migraci volně žijícího ptactva se nebezpečí zavlečení nákazy do chovů drůbeže výrazně zvyšuje.

Na rozdíl od začátku roku 2021, kdy byl potvrzován zejména subtypu HPAI H5N8, je nyní dominantním cirkulujícím subtypem v Evropě subtyp H5N1, který je považován za subtyp HPAI se zoonotickým potenciálem tzn. že existuje možnost přenosu viru na člověka.

Za celý měsíc říjen 2021 bylo v Evropě potvrzeno celkem 12 ohnisek HPAI v chovech drůbeže a 56 případů HPAI u ostatních ptáků (ptáci drženi v zajetí a volně žijící ptáci), převážně se jednalo o subtyp H5N1. Oproti říjnu je od začátku listopadu potvrzován pouze subtyp H5N1 a k 8. 11. 2021 bylo potvrzeno již 18 ohnisek v chovech drůbeže a 29 případů u ostatních ptáků.

Informace o aktuální nákazové situaci jsou k dispozici na webových stránkách Státní veterinární správy na adrese: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/vysocepatogenni-aviarni-influenza/

Státní veterinární správa apeluje na všechny chovatele drůbeže, aby důsledně dodržovali zásady biologické bezpečnosti ve svých chovech – zabránění přímému kontaktu s vodními volně žijícími ptáky, zabránění přístupu volně žijících ptáků ke krmivu a vodě, ochrana krmiva a vody před znečištěním trusem těchto ptáků, sledování zdravotního stavu drůbeže a všech dalších v zajetí chovaných ptáků a případné změny zdravotního stavu, popř. zvýšených úhynů ptáků, hlásit místně příslušné krajské veterinární správě.

Zvýšené riziko zavlečení HPAI do ČR, zejména do velkochovů drůbeže, hrozí také při obchodování s drůbeží, a proto je nezbytné dodržovat pravidla biologické bezpečnosti při přemísťování drůbeže, a to zejména z aktuálně zasažených států – Polsko, Německo, Itálie, Nizozemsko, Dánsko (potvrzený výskyt HPAI ve velkochovech drůbeže).

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

1. Ministerstvo zemědělství, Ing. Jindřich Fialka, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství
2. Všem KVS SVS a MěVS SVS v Praze
3. Schválení SVL pro MKZ
4. Agrární komora
5. Českomoravská drůbežářská unie, z. s.
6. Sdružení drůbežářských podniků
7. Český svaz chovatelů
– Sekretariát ÚVV ČSCH, sekretariat@cschdz.eu
– Ing. Eliška Stejskalová, stejskalova@cschdz.eu
8. Asociace soukromého zemědělství ČR
– Zbyněk Opatrný, kancelar@asz.cz, rodinnafarma@email.cz
9. Unie českých a slovenských zoologických zahrad
10. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
– Ing. Jaroslav Novotný, holub.novotny@seznam.cz
– Ing. Jiří Hlaváček, hlavacek.xx@seznam.cz
11. Klub přátel exotického ptactva KPEP a Asociace chovatelů exotického ptactva ACHEP
– Ladislav Žoha, ladislav.zoha@seznam.cz, zoha@zoopraha.cz
– Zdeněk Vandělík, info@shvtruhlarstvi.cz
– Mgr. Jan Cvrček, cvrcek.h@seznam.cz
12. ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
– Vojtěch Foltýn, foltyn.pcr@centrum.cz
13. Klub chovatelů zebřiček ČR
– Jiří Švadlenka, svadlenka.jiri@seznam.cz
14. WPA CZ-SK
– Ing. Petr Bach, DiS, petrbach1@email.cz
15. Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
– Antonín Korec, antonin.korec@vodnanskekure.cz
16. ČSCH ZO Kdyně II
– Josef Janeček, papouscijanecek@seznam.cz
17. Forpus klub o.s.
– RNDr. Martin Smrček, smrcek@zoopraha.cz
18. Klub chovatelů andulek KCHA
– Ing. Svatopluk Vlasák, svatopluk.vlasak@gmail.com
19. Český klub chovatelů korel
– Jaroslav Nesvorný, ja.nes@seznam.cz
20. Český klub chovatelů agapornisů CZAC
– Ing. Petr Vopálka, aerforce@centrum.cz
– Karel Novák, knpdy@seznam.cz
21. Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
– Zbyněk Laube, aves@mybox.cz
22. Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva SCHHAPP
– Adam Bura, Bura.Adam@seznam.cz
23. Milan Tyller, tyller@dominant-cz.cz
24. Komora veterinárních lékařů
25. VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
26. Veterinární univerzita Brno
27. Ing. Jiří Janota, ČMMJ, jiri.janota@cmmj.cz
28. Ing. Miloš Ježek, Ph.D., ČMMJ, jezekm@fld.czu.cz