Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Upřesnění vyplňování údajů v pasu zvířete v zájmovém chovu

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.: SVS/2015/004719-G
Všem schváleným SVL
Vyřizuje: MVDr. Aurika Smolová
Telefon: +420 227 010 151
V Praze dne: 15.01.2015

Upřesnění vyplňování údajů v pasu zvířete v zájmovém chovu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě informací poskytnutých Komisí upřesňujeme pokyny k vyplňování údajů v oddílu III. OZNAČENÍ ZVÍŘETE pasu zvířete v zájmovém chovu.

Pokud je pas vystavován zvířeti, které je označeno transpondérem (tj. mikročipem), může být v pasu v kolonce 2. vyplněno buď datum aplikace transpondéru, nebo datum jeho odečtení. V případě, že zvolíte datum odečtení transpondéru, toto datum by mělo být stejné jako datum vydání pasu vyplněné v oddílu IV. VYDÁNÍ PASU. Doporučovali bychom, pokud budete mít údaj k dispozici, vyplňovat raději datum aplikace transpondéru vzhledem k návaznosti data vakcinace proti vzteklině.

Pokud je pas vystavován zvířeti, které je označeno jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011, musí být v pasu v kolonce 5. vyplněny oba časové údaje, tj. musí být vyplněno jak datum aplikace tetování, tak i datum odečtení tetování. Datum odečtení tetování by mělo být stejné jako datum vydání pasu vyplněné v oddílu IV. VYDÁNÍ PASU.

pas
pas

Pokud obdržíme další upřesňující požadavky týkající se vydávání pasu zvířete v zájmovém chovu, budeme Vás neprodleně informovat.

 

S pozdravem

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Na vědomí
Komora veterinárních lékařů ČR

Pas_upresneni_vyplnovani_udaju(2).PDF