Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Ustanovení NRL pro infekční nemoci koní

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 1078 / 2011   :  
Vyřizuje:   Čeleda Leoš MVDr., CSc.      
Telefon:   227010444      
V Praze dne:   18.02.2011      
 
Všem KVS a MěVS v Praze,
všem SVÚ, VÚ Hlučín, KVL Brno

Věc: Ustanovení NRL pro infekční nemoci koní

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vás informovat, že v souladu s ustanovením § 44, odst. 2 a § 51a, odst. 1 zákona č. 166/1998 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích, Ministerstvo zemědělství ČR schválilo s účinností od 1. 3. 2011

Národní referenční laboratoř pro infekční nemoci koní

Sídlo: Státní veterinární ústav Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

S pozdravem

    Doc. MVDr. Milan M a l e n a , Ph.D., v.r.
ústřední ředitel

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková