Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Veterinární léčiva pro preventivní ošetřování včelstev

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2014/007582-G  
Komora veterinárních lékařů ČR
Palackého 1-3
612 42 Brno
Schváleným soukromým veterinárním lékařům
Všem KVS
Vyřizuje:   MVDr. Pavel Texl  
Telefon:   227010200  
       
V Praze dne:   03.02.2014  

Veterinární léčiva pro preventivní ošetřování včelstev

Vážení kolegové,

obracím se na vás se žádostí o sdělení následující informace členům Komory veterinárních lékařů ČR.

V roce 2014 dochází k úpravě pravidel objednávání a distribuce veterinárních léčivých přípravků, určených pro preventivní ošetřování včelstev následujícím způsobem:

  • Každá objednávka veterinárního léčivého přípravku, tedy i hromadná objednávka, pro ošetřování včelstev musí být doprovázena veterinárním předpisem, který potvrzuje v souladu s legislativou ošetřující veterinární lékař.

  • Veterinární předpis může být vystaven také na základní organizace Českého svazu včelařů, o.s., respektive okresní organizace Českého svazu včelařů, o.s., pokud jsou léčiva objednána hromadně pro více chovatelů včel, sdružených ve zmíněných organizačních jednotkách Českého svazu včelařů, o.s..

  • Originál předpisu je součástí objednávky a odchází společně s objednávkou k schválenému distributorovi.

Prosím o postoupení těchto informací členům Komory veterinárních lékařů ČR, aby byli připraveni v případě, že se na ně se žádostí o předepsání léčiv chovatelé včel nebo organizační jednotky Českého svazu včelařů, o.s. obrátí.

Děkuji, s pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

185975559_0_Dopis_Komore_veterinarnich_lekaru_CR.pdf