Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vyhlášení období sezónně prostého vektorů katarální horečky ovcí

ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2013/076707-G      
Vyřizuje:   MVDr. Martin Beňka      
Telefon:   227010128      
           
V Praze dne:   V Praze dne 21.11.2013      
 
všechny KVS SVS, MěVS SVS Praha,
všechny SVÚ, KC Brno, KVL Brno

Věc: Vyhlášení období sezónně prostého vektorů katarální horečky ovcí

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy (dále jen „SVS“), Vás tímto informuje, že dnem 30. 11. 2013 až do odvolání je vyhlášeno období sezónně prosté vektorů a celé území České republiky za pásmo prosté vektorů v souladu s přílohou V nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 (dále jen „nařízení (ES) č. 1266/2007“).

Se začátkem období prostého vektorů se ukončuje provádění entomologického monitoringu katarální horečky ovcí v roce 2013. Krajské veterinární správy Státní veterinární správy v spolupráci se Státním veterinárním ústavem Jihlava (dále jen „SVÚ Jihlava“) zajistí sesbíraní pastí z jednotlivých hospodářství v rámci čtverců, které budou uskladněny na SVÚ v Jihlavě.

Tímto dopisem se ukončuje provádění virologického monitoringu v souladu s dopisem č. j. SVS/2013/022470-G ze dne 9. 4. 2013.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky

167122523_0_Vyhlaseni_obdobi_sezonne_prosteho_vektoru_kataralni_horecky_ovci-1 (1).pdf