Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vyhlášení období sezónně prostého vektorů katarální horečky ovcí

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS/2012/037554-G      
Vyřizuje:   MVDr. Martin Beňka      
Telefon:   227010128      
           
V Praze dne:   28. 11. 2012      
 
všechny KVS SVS, MěVS SVS Praha,
všechny SVÚ, KC Brno, VÚ Hlučín,
KVL Brno, VFU Brno

Věc: Vyhlášení období sezónně prostého vektorů katarální horečky ovcí

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy, Vás tímto informuje, že dnem 30. 11. 2012 až do odvolání je vyhlášeno období sezónně prosté vektorů a celé území České republiky za pásmo prosté vektorů v souladu s přílohou V nařízení Komise (ES) č. 1266/2007.

Se začátkem období prostého vektorů se ukončuje provádění entomologického monitoringu katarální horečky ovcí v roce 2012. Krajské veterinární správy Státní veterinární správy se dohodnou se Státním veterinárním ústavem Jihlava na uskladnění pastí na odchyt tiplíků, které budou sesbírané z jednotlivých hospodářství v rámci čtverců, resp. na případných opravách a výměnách pastí, které budou použity i v roce 2013.

Zároveň se ukončuje provádění virologického monitoringu v souladu s dopisem č. j. SVS/2409/2012-ÚVS ze dne 5. 4. 2012.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

111957852_0_Vyhlaseni_obdobi_sezonne_prosteho_vektoru.pdf