Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vyplňování údajů v pasu – seznamy plemen psů a koček

Státní veterinární správa
Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
http://www.svscr.cz/

Č. j.: SVS/2015/029818-G
Všem schváleným SVL
KVL ČR
Vyřizuje: MVDr. Aurika Smolová
Telefon: +420 227 010 151
V Praze dne: 25.03.2015

Vyplňování údajů v pasu – seznamy plemen psů a koček

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013, o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek..., musí být údaje v pasu zvířete v zájmovém chovu uváděny v úředním jazyce členského státu, kde byl pas vystaven, a v angličtině.

Proto vám v příloze tohoto dopisu k možnému využití při vyplňování údajů v pasu zasíláme seznamy plemen psů a koček a seznam barev u koček, ve kterých je vedle českého názvu uveden i název používaný v angličtině

S pozdravem

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
v zastoupení

Přílohy

1. Seznam plemen psů
2. Seznam plemen koček
3. Barvy a kresby u koček

Na vědomí

Komora veterinárních lékařů ČR

266144825_0_SVS_2015_029818_G (1).pdf

266144825_1_Seznam_plemen_psu (1).pdf

266144825_2_Seznam_plemen_kocek (1).pdf

266144825_3_Barvy_a_kresby_u_kocek (1).pdf