Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vyšetřování divokých prasat na klasický mor prasat

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 3424 / 2011      
Vyřizuje:   Krůta Tomáš MVDr.      
Telefon:          
V Praze dne:   24.06.2011      
 
Všem SVÚ, KVS a MěVS Praha,VÚ Hlučín, KC
Brno a KVL Brno

Věc: Vyšetřování divokých prasat na klasický mor prasat

Pokud do konce měsíce července bude trvat současný stav, to znamená, že nebude zjištěn žádný pozitivní nález vzhledem ke KMP u divokých prasat, stalo by se poprvé v historii, že by podle Metodiky kontroly zdraví skončil monitoring na KMP u divokých prasat. Podle kódu EpI131 by vyšetřování mělo končit za 12 měsíců po posledním pozitivním nálezu v populaci divokých prasat.

Poslední sérologický nález byl u divokého prasete v srpnu 2010 v okrese Jindřichův Hradec.

Z výše uvedeného důvodu bude vyšetřování pokračovat podle kódu EpI131 do konce roku 2011. Tento kód bude změněn a bude znít následovně:

EpI131 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA)

Při výskytu klasického moru prasat anebo při výskytu protilátek proti klasickému moru prasat v populaci divokých prasat na území České republiky se v okresech bez tohoto výskytu vyšetřuje sérologicky 10 % odlovených prasat divokých.

Zároveň připomínám, že monitoring u domácích prasat je v současné době stanoven kódem EpB320.

EpB320 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa – sérologické vyšetření

V případě, že nebyl 6 měsíců zjištěn pozitivní sérologický nález u divokých prasat, provádí se vyšetření u cca 3% poražených prasnic a kanců z jednotlivých dodávek každého chovatele na jatky. Odběr je společný a ve stejném rozsahu jako u vezikulární choroby – kód EpB201.

S pozdravem

   
MVDr. Zbyněk Semerád
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková