Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vyšetřování domácích prasat na klasický mor prasat od 21.2.2011

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 1062 / 2011   :  
Vyřizuje:   Krůta Tomáš MVDr.      
Telefon:   227010147      
V Praze dne:   18.02.2011      
 
Všem SVÚ, KVS a MěVS Praha, KC Brno
a KVL Brno

Věc: Vyšetřování domácích prasat na klasický mor prasat od 21.2.2011

Opět nastává situace, kdy nebyl v průběhu šesti měsíců zjištěn pozitivní sérologický nález na klasický mor prasat v populaci divokých prasat. Poslední pozitivní sérologický nález byl na okresu Jindřichův Hradec v srpnu 2010. Uplynula tedy doba šesti měsíců, určená Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2011, po kterou bylo nařízeno vyšetřování 25% poražených prasnic a kanců z okresů s výskytem protilátek proti klasickému moru u divokých prasat.

Z tohoto důvodu zajistěte provádění monitoringu podle kódu EpB320 ode dne 21.února 2011.

EpB320 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA)

V případě, že nebyl 6 měsíců zjištěn pozitivní sérologický nález u divokých prasat, provádí se vyšetření u cca 3% poražených prasnic a kanců z jednotlivých dodávek každého chovatele na jatky. Odběr je společný a ve stejném rozsahu jako u vezikulární choroby – kód EpB201.

S pozdravem

    Doc. MVDr. Milan M a l e n a , Ph.D., v.r.
ústřední ředitel

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková