Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vyšetřování vzorků z uhynulých volně žijících ptáků na aviární influenzu a západonilskou horečku

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.:   SVS / 1095 / 2011   :  
Vyřizuje:   Krůta Tomáš MVDr.      
Telefon:   227010147      
V Praze dne:   21.02.2011      
 
Všem KVS a MěVS v Praze,
všem SVÚ, VÚ Hlučín, KVL Brno

Věc: Vyšetřování vzorků z uhynulých volně žijících ptáků na aviární influenzu a západonilskou horečku.

Na základě porady krajských epizootologů konané dne 17. února 2011 v Praze Hlubočepích, bych rád upřesnil postup při odběru a vyšetřování vzorků v rámci pasivního surveilance AI a monitoringu západonilské horečky.

O odběru vzorků k laboratornímu vyšetření rozhodne vždy úřední veterinární lékař na základě vyhodnocení rizika v daném čase a místě a v souladu s rozhodnutím Komise 2006/437/ES, kterým se schvaluje Diagnostická příručka pro influenzu ptáků podle směrnice Rady 2005/94/ES.

Požadované vyšetření pak specifikuje na objednávce laboratorního vyšetření, na kterém uvede i kód příslušného vyšetření. Laboratoř následně provede vyšetření specifikovaná na této objednávce. Nelze automaticky vyšetřovat všechny uhynulé, volně žijící ptáky zaslané na vyšetření na AI rovněž i na západonilskou horečku.

EpT100 ZÁPADONILSKÁ HOREČKA – VyLa – virologické vyšetření

Vyšetření uhynulých nebo zastřelených volně žijících ptáků. Rozsah vyšetření určí KVS.

EpF650 AVIÁRNÍ INFLUENZA – volně žijící ptáci – pitva, VyLa – virologické vyšetření (PCR)

Pasivní dozor – virologické vyšetření vzorků odebraných od nalezených nemocných nebo uhynulých ptáků. Odebírá se celý pták nebo kloakální a tracheální/orofaryngeální výtěry (tzn. z 1 kusu 2 výtěry).

S pozdravem

    MVDr. Zbyněk Semerád, v.r.
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková