Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Výskyt druhého ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2020/021829-G
Vyřizuje: MVDr. Lucie Kalášková
Telefon: +420 227 010 134

Dle rozdělovníku

Praze dne 18.02.2020

Výskyt druhého ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o výskytu druhého ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) subtypu H5N8 na území České republiky.

Dne 16. 2. 2020 byla Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj informována o zvýšeném úhynu krůt v komerčním chovu krůt a brojlerů v obci Slepotice v okresu Pardubice. V tomto komerčním hospodářství došlo během 3 dnů ke zvýšenému úhynu 1 300 krůt z celkového počtu 7 500 chovaných krůt. Na hospodářství je chováno také 130 000 brojlerů. Uhynulá drůbež byla zaslána na vyšetření k vyloučení podezření na ptačí chřipku do Národní referenční laboratoře (NRL) pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavu Praha. NRL dne 17. 2. 2020 potvrdila v zaslaném vzorku přítomnost vysoce patogenního viru ptačí chřipky subtypu H5N8.

Státní veterinární správa nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, a vyhláškou č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatření pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, která implementuje opatření stanovená v evropské legislativě, tj. směrnici Rady 2005/94/ES, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení aviární influenzy.

V ohnisku bylo nařízeno utracení veškeré drůbeže v chovu, neškodné odstranění uhynulé i utracené drůbeže, krmiva, podestýlky a hnoje v asanačním podniku a provedení čištění a dezinfekce prostorů pro drůbež a ostatního zařízení. Utrácení drůbeže v ohnisku bylo zahájeno dne 17. 2. 2020 prostřednictvím Pohotovostního střediska pro mimořádné situace Státní veterinární správy.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. V chovech drůbeže způsobuje významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty. Zdrojem nákazy je zpravidla trus infikovaných volně žijících ptáků, který kontaminuje vodu, krmivo, stelivo a další materiály.

Další informace o ptačí chřipce, preventivních opatřeních a o postupu při podezření z nákazy a aktuální nákazové situaci je možné nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy na adrese: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/informace-pro-verejnost/.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jindřich Fialka, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství
Ministerstvo zdravotnictví, Mgr. Eva Gotwaldová, hlavní hygienik ČR, náměstkyně ministra zdravotnictví
Všem KVS SVS a MěVS SVS v Praze
Všem SVÚ
Českomoravská drůbežářská unie, z. s.
Sdružení drůbežářských podniků
Český svaz chovatelů
− Tomáš Marušák – e-mail: registr@cschdz.eu
− Tereza Čulíková – e-mail: hlodavci@cschdz.eu
− Ing. Eliška Stejskalová – drubez@cschdz.eu
− Ing. David Rameš – rames@cschdz.eu
Asociace soukromého zemědělství ČR
− Zbyněk Opatrný – kancelar@asz.cz, rodinnafarma@email.cz
Schválení SVL pro MKZ
Unie českých a slovenských zoologických zahrad
Záchranné stanice
− Zdeňka Nezmeškalová, koordinátorka Národní sítě záchranných stanic – zachranazvirat@csop.cz
− bednar.sulimo@tiscali.cz
− coracias@seznam.cz
− csop.makov@volny.cz
− bornea@centrum.cz
− d.knourek@seznam.cz
− droserabublava@centrum.cz
− frank.jan@centrum.cz
− hronova16@seznam.cz
− info@draviptaci.cz
− info@ochranafauny.cz
− ivan.lukes@seznam.cz
− kolomaznik.petr@seznam.cz
− liraops@seznam.cz
− obachtikova@krnap.cz
− obora.zleby@seznam.cz
− orjana@seznam.cz
− ornis@prerovmuzeum.cz
− paveltelc@volny.cz
− porici@ekocentrum.cz
− ptactvo@desop.cz stanice@pasicka.cz
− stanice.buchlovice@seznam.cz
− stanicepavlov@seznam.cz
− ticha.alca@seznam.cz
− tondakonarik@seznam.cz
− vanek.l@seznam.cz
− vydry@vydry.org
− zachr.stanice@seznam.cz
− zachr.stanice.bartosovice@csopnj.cz
− zachranazvirat@lesy-praha.cz
− zdenek.machar@volny.cz
− zelene.vendoli@seznam.cz
− zoo.hluboka.zs@seznam.cz
− zoolog@zoo-hodonin.cz
− zoopark@zoopark.cz
− zs-falco@seznam.cz
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
− Jan Filipi, prezident, filipiteam@seznam.cz
− Ing. Jiří Hlaváček, tajemník, hlavacek.xx@seznam.cz
Klub přátel exotického ptactva KPEP a Asociace chovatelů exotického ptactva ACHEP
− Ladislav Žoha, předseda – ladislav.zoha@seznam.cz, zoha@zoopraha.cz
− Zdeněk Vandělík, jednatel – info@shvtruhlarstvi.cz
− Mgr. Jan Cvrček, veterinární referent – cvrcek.h@seznam.cz
ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
− Vojtěch Foltýn, jednatel – foltyn.pcr@centrum.cz
Klub chovatelů zebřiček ČR
− Jiří Švadlenka, – svadlenka.jiri@seznam.cz
WPA CZ-SK
− Ing. Petr Bach, DiS, předseda – petrbach1@email.cz
Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
− Antonín Korec, předseda – antonin.korec@vodnanskekure.cz
ČSCH ZO Kdyně II
− Josef Janeček, jednatel – papouscijanecek@seznam.cz
Forpus klub o.s.
− RNDr. Martin Smrček, místopředseda – smrcek@zoopraha.cz
Klub chovatelů andulek KCHA
− Ing. Svatopluk Vlasák, předseda – svatopluk.vlasak@gmail.com
Český klub chovatelů korel 4
− Jaroslav Nesvorný, předseda – ja.nes@seznam.cz
Český klub chovatelů agapornisů CZAC
− Ing. Petr Vopálka, jednatel – aerforce@centrum.cz
− Karel Novák, člen výboru – knpdy@seznam.cz
Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
− Zbyněk Laube, předseda – aves@mybox.cz
Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva SCHHAPP
− Adam Bura, předseda – Bura.Adam@seznam.cz
Milan Tyller – tyller@dominant-cz.cz
Agrární komora
Komora veterinárních lékařů
VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
Veterinární a farmaceutická univerzita
Členové ústřední nákazové komise
Policie ČR
Hasiči ČR


priloha_754590346_0_Vyskyt_druheho_ohniska_vysoce_patogenni_ptaci_chripky_v_Ceske_republice