Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Výskyt Nodulární dermatitidy v Bulharsku a Řecku

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Výskyt Nodulární dermatitidy v Bulharsku a Řecku

15. dubna 2016 Bulharsko oznámilo tři ohniska Nodulární dermatitidy (Lumpy Skin Disease -LSD) u neočkovaného skotu, z toho dvě v kraji Haskovo a jeden v regionu Stara Zagora. Jedná se o první případy ND v Bulharsku. Ohniska byla zjištěna velmi brzy, teprve na začátku sezóny množení jejich přirozených vektorů. Jednalo se o tři drobno-chovy, dva z nich jen 5 km od sebe. Zdroj onemocnění není znám. Ohniska byla zjištěna v rámci dozoru, zavedeného v důsledku zvýšeného rizika zavlečení nákazy z postižených oblastí v Řecku a Turecku. Klinicky byly u zvířat pozorovány pouze ojedinělé kožní uzly. Ke dni 22. 4. 2016 hlásí Bulharsko 14 ohnisek, z toho 10 v regionu Haskovo, 3 v reg. Stará Zagora a 1 ohnisko v regionu Plovdiv.

Přenos

Původce: rod: Capripoxvirus je příbuzný s virem neštovic ovcí a koz. Zdrojem viru jsou nemocná zvířata, surové nebo jen částečně ošetřené kůže hovězího dobytka. Virus je přenášen prostřednictvím přímého kontaktu s infikovanými zvířaty, kontaminovanými produkty (nezpracované kůže), možný je přenos iatrogenní cestou a přenosem vektory – hmyzem Stomoxys spp. (bodalka stájové), Culex spp. nebo Aedes spp. (komáři), Tabanidae (ovádovití), Glossina spp. a některými druhy klíšťat. Ohniska se obvykle objevují, v období vysoké hustoty vektorů tj. v teplejších obdobích, po vydatných deštích nebo na území podél vodních toků. Úmrtnost na ND je nízká (<1-3%), ztráty jsou způsobeny především propadem produkce a znehodnocením kůže.

ND se vyskytoval endemicky na většině částí Afriky. V roce 2013 se nemoc rychle rozšířila do zemí Blízkého východu (Izrael, Palestina, Jordánsko, Libanon a Egypt) a odtud pravděpodobně do Turecka. V roce 2015 byla ND poprvé zaznamenána v EU, v Řecku, podél hranice s Tureckem. Zdrojem mohl být, jak pohyb volně žijících zvířat přes hranici, tak také migrace infikovaných vektorů z nemocných zvířat v Turecku.

V některých regionech severního Řecka byl schválen program nouzového očkování s dodatečnými podmínkami podle prováděcího rozhodnutí č. EU/ 2015/2055. V rámci tohoto programu bylo, k dnešnímu dni, naočkováno více než 170 000 zvířat.

K dispozici je pouze vakcína, která není v EU schválená, ale za nouzové situace ji lze, po předložení vakcinačního programu Komisi, použít. (“Lumpyvax” od fy Intervet).

Závěr

S výskytem ohnisek v Řecku a Bulharsku se riziko zavlečení ND do České republiky prokazatelně zvyšuje a připomíná situaci s katarální horečkou ovcí (BT).

Prevence šíření ND je obdobná jako u jiných vektory přenášených nákaz. Prvořadé je v současné době zvyšování informovanosti chovatelů a veterinárních lékařů, jejich znalosti klinických příznaků (viz prezentace a Encyklopedie nákaz na Portálu SVS

https://portal.svscr.cz/kcb/encyklopedie/index.php?co=nakazy&id=22

A také schopnosti ÚVL bezprostředně nařídit odpovídající proti-nákazová opatření, jako je zvýšení biologické bezpečnosti chovů, omezení a zákaz přesunů a utracení infikovaných jedinců ve stádě.

Nodulární ermatitida lsd.pdf