Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Výskyt vysocepatogenní ptačí chřipky v České republice

Státní veterinární správa
Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
www.svscr.czČ. j.: SVS/2017/001843-G
Dle rozdělovníku
Vyřizuje: MVDr. Marie Vágnerová
Telefon: +420227010221
V Praze dne: 05.01.2017


Výskyt vysocepatogenní ptačí chřipky v České republice

Vážená paní, vážený pane,

Zasílám informaci o potvrzení výskytu vysocepatogenní aviární influenzy (HPAI) na našem území v chovu drůbeže a u volně žijících ptáků.

Dne 2. 1. 2017 byla Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj informována o zvýšeném úhynu ve smíšeném malochovu drůbeže (nosnici, krůty, kachny, husy, perličky) v Moravském Krumlově. V tomto chovu během posledních tří dní došlo z celkového počtu 88 kusů drůbeže k úhynu 10 kusů (7 slepic, 3 krůty). Kontrolou na místě nebyly zjištěny klinické příznaky nákazy. Dne 3. 1. 2017 bylo 10 kusů uhynulých ptáků zasláno na laboratorní vyšetření do Státního veterinárního ústavu (SVÚ) v Olomouci, který PCR metodou potvrdil přítomnost aviární influenzy H5. Došetřování typu neuraminidázy stále probíhá. Výsledek bude znám zítra.

Dne 2. 1. 2017 byli nalezeni uhynulí volně žijící ptáci (labutě) v blízkosti města Ivančice v Jihomoravském kraji. Ten stejný den byly labutě zaslány do laboratoře SVÚ v Olomouci na vyšetření. Dne 3. 1. 2017 SVÚ Olomouc PCR metodou potvrdil přítomnost aviární influenzy H5. Došetřování typu neuraminidázy stále probíhá. Výsledek bude znám zítra.

Dne 3. 1. 2017 byla Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj informována o úhynu veškeré drůbeže v malochovu v Ivančicích v blízkosti nálezu uhynulých labutí. Chovateli uhynuly všechny krůty během dvou dnů. Byla provedena kontrola na místě a ten stejný den bylo odesláno 5 uhynulých krůt na laboratorní vyšetření do SVÚ v Praze, který PCR metodou potvrdil přítomnost aviární influenzy H5N8.

Z infikovaných hospodářství nebyl uskutečněn žádný přesun živočišných produktů ani zvířat, jednalo se o drobnochovy pro vlastní potřebu.

Státní veterinární správa zavedla příslušná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy podle platné legislativy.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. V chovech drůbeže způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty. Zdrojem nákazy je zpravidla trus infikovaných volně žijících ptáků, který kontaminuje vodu, krmivo, stelivo aj.

Na webových stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz je možné nalézt informace o ptačí chřipce, preventivních opatřeních a o postupu při podezření z nákazy.

S pozdravem


MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky


Příloha: Mapa ohnisek HPAI a nálezu uhynulých labutí

Rozdělovník

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Hojer - ředitel odboru živočišných komodit

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Šír – náměstek pro řízení sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství

Ministerstvo zdravotnictví, Mgr. Eva Gottvaldová, halvní hygienička ČR, náměstkyně ministra zdravotníctví

Českomoravská drůbežářská unie, z.s.

Sdružení drůbežářských podniků

Český svaz chovatelů
Tomáš Marušák - e-mail: registr@cschdz.eu
Tereza Čulíková - e-mail: hlodavci@cschdz.eu
Ing. Eliška Stejskalová - e-mail: drubez@cschdz.eu

Všem KVS a MěVS v Praze

Agrární komora

Komora veterinárních lékařů

VVÚ Hlučín – Ing. Žákovčík

Veterinární a farmaceutická univerzita

Policie ČR

Hasiči ČR

Členové ústřední nákazové

Obce s rozšířenou působností

Asociace soukromého zemědělství ČR


vyskyt_vysocepatogenni_ptaci_chripky_v_ceske_republice.pdf

mapa_lokalizace_ohnisek_hpai_a_lokalizace_nalazu_uhynulych_volne_zijicich_ptaku.pdf