Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vysoce patogenní aviární influenza – informace o výskytu na Slovensku

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2020/005371-G
Vyřizuje: MVDr. Lucie Kalášková
Telefon: +420 227 010 134

Dle rozdělovníku

V Praze dne 10.01.2020

Vysoce patogenní aviární influenza – informace o výskytu na Slovensku

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o aktuální nákazové situaci týkající se výskytu ptačí chřipky v Evropě.

Slovensko ohlásilo případ vysoce patogenní ptačí chřipky (H5N8) u drůbeže v Nitranském kraji. Jedná se o malochov drůbeže s 22 kusy nosnic.

Současně došlo i ke zvýšení počtu případů vysoce patogenní ptačí chřipky u drůbeže na území Polska, kde bylo od konce prosince 2019 potvrzeno již 9 ohnisek. Polsko potvrdilo také první letošní případ vysoce patogenní ptačí chřipky u volně žijících ptáků (viz podrobné informace v příloze č. 1).

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Příloha:

Příloha č. 1 – Vysoce patogenní ptačí chřipka v Evropě

Příloha č. 2 – Mapa – vysoce patogenní ptačí chřipka na Slovensku

Příloha č. 3 – Mapa – vysoce patogenní ptačí chřipka v Polsku

Rozdělovník:

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jindřich Fialka, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství
Ministerstvo zdravotnictví, Mgr. Eva Gotwaldová, hlavní hygienik ČR, náměstkyně ministra zdravotnictví
Českomoravská drůbežářská unie, z.s.
Sdružení drůbežářských podniků
Český svaz chovatelů
Tomáš Marušák – e-mail: registr@cschdz.eu
Tereza Čulíková – e-mail: hlodavci@cschdz.eu
Ing. Eliška Stejskalová – e-mail: drubez@cschdz.eu
Ing. David Rameš – e-mail: rames@cschdz.eu
Agrární komora
Komora veterinárních lékařů
VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
Všem KVS a MěVS v Praze
Všem SVÚ
Schválení SVL pro MKZ
Unie českých a slovenských zoologických zahrad
Záchranné stanice
filipiteam@seznam.cz
hlavacek.xx@seznam.cz
Asociace chovatelů exotických ptáků ACHEP
– Ladislav Žoha, předseda – ladislav.zoha@seznam.cz; zoha@zoopraha.cz
– Zdeněk Vandělík, jednatel – info@shvtruhlarstvi.cz
Klub přátel exotických ptáků KPEP
– Ladislav Žoha, předseda – ladislav.zoha@seznam.cz; zoha@zoopraha.cz
– Zdeněk Vandělík, jednatel – info@shvtruhlarstvi.cz
– Mgr. Jan Cvrček, veterinární referent – cvrcek.h@seznam.cz
ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
– Vojtěch Foltýn, jednatel – foltyn.pcr@centrum.cz
Klub chovatelů zebřiček ČR
– Jiří Švadlenka, předseda – svadlenka.jiri@seznam.cz
WPA CZ-SK
– Ing. Petr Bach, DiS, předseda – petrbach1@email.cz
Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
– Antonín Korec, předseda – antonin.korec@vodnanskekure.cz
ČSCH ZO Kdyně II
– Josef Janeček, jednatel – papouscijanecek@seznam.cz
Forpus klub
– RNDr. Martin Smrček, místopředseda – smrcek@zoopraha.cz 4
Klub chovatelů andulek KCHA
– Ing. Svatopluk Vlasák, předseda – svatopluk.vlasak@gmail.com
Český klub chovatelů korel
– Jaroslav Nesvorný, předseda – ja.nes@seznam.cz
Český klub chovatelů agapornisů CZAC
– Ing. Petr Vopálka, jednatel – aerforce@centrum.cz
– Karel Novák, člen výboru – knpdy@seznam.cz
Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
– Zbyněk Laube, předseda – aves@mybox.cz
Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva
– Adam Bura, předseda – Bura.Adam@seznam.cz
Milan Tyller – tyller@dominant-cz.cz


Vysoce patogenní ptačí chřipka (HPAI) – nákazová situace v Evropě
10. 1. 2020

V roce 2019 bylo potvrzeno celkem 5 ohnisek HPAI v chovech drůbeže v Bulharsku a na konci roku 2019 také 3 ohniska v Polsku (subtyp H5N8), kde došlo k výskytu dalších ohnisek i v roce 2020.

Od začátku roku 2020 bylo v Polsku potvrzeno 6 ohnisek HPAI v chovech drůbeže, čtyři ohniska jsou spojena s detekcí subtypu H5N8 a dvě ohniska subtypu H5 zatím nemají stanovenou neuraminidázu, viz tabulka č. 2.

První letošní výskyt HPAI u volně žijících ptáků byl potvrzen v Polsku dne 7. 1. 2020. Jednalo se jestřába nalezeného v ochranném pásmu zřízeném v regionu Lubartowski z důvodu ohnisek HPAI v chovech drůbeže.

Tabulka č. 1: Ohniska HPAI v chovech drůbeže a u ptáků chovaných v zajetí, případy výskytu viru u volně žijících ptáků v Evropě od 31. 12. 2019 do 10. 1. 2020 (zdroj: ADNS)

 

Stát
Počet případů HPAI u volně žijících ptáků
Počet ohnisek HPAI v chovech drůbeže
Počet ohnisek u ptáků v zajetí
Polsko
1
9 (7xH5N8, 2xH5)
Slovensko
Celkem
1
10

 

Tabulka č. 2: Ohniska HPAI v chovech drůbeže od 31. 12. 2019 (zdroj: ADNS)

 

Stát
Datum potvrzení
Subtyp HPAI
Kategorie a množství drůbeže
Region
Polsko
31. 12. 2019
H5N8
Chov krůt (12 089 ks)
Lubartowski
Polsko
31. 12. 2019
H5N8
Chov krůt (9 500 ks)
Lubartowski
Polsko
31. 12. 2019
H5N8
Chov krůt (20 600 ks)
Lubartowski
Polsko
2. 1. 2020
H5N8
Chov perliček (12 900 ks)
Lubartowski
Polsko
3. 1. 2020
H5N8
Chov nosnic (36 069 ks)
Ostrowski
Polsko
3. 1. 2020
H5
Malochov drůbeže (36 ks)
Krasnostawski
Polsko
3. 1. 2020
H5
Malochov drůbeže (43 ks)
Krasnostawski
Polsko
4. 1. 2020
H5N8
Chov krůt (13 186 ks)
Lubartowski
Polsko
5. 1. 2020
H5N8
Chov krůt (24 000 ks)
Lubartowski
Slovensko
9. 1. 2020
H5N8
Malochov drůbeže (22 ks)
Nitra

 

priloha_741173345_0_Vysoce_patogenni_aviarni_influenza_-_informace_o_vyskytu_na_Slovensku

priloha_741173345_1_Vysoce_patogenni_ptaci_chripka_v_Evrope