Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vysoce patogenní aviární influenza – informace o výskytu v Nizozemsku, Č. j. SVS/2020/122389-G

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2020/122389-G
Vyřizuje: MVDr. Lucie Kalášková
Telefon: +420 227 010 134

Dle rozdělovníku

V Praze dne 22.10.2020

Vysoce patogenní aviární influenza – informace o výskytu v Nizozemsku

Vážená paní, vážený pane,

Dovoluji si Vám předat informaci o novém záchytu vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI) neboli ptačí chřipky u volně žijících ptáků v Evropě.

Dne 20. října 2020 nahlásilo Nizozemsko do evropského systému pro hlášení nákaz – Animal Disease Notification System (ADNS) výskyt HPAI subtypu H5N8 u dvou uhynulých labutí nalezených poblíž města Utrecht (viz mapa v příloze).

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluji opět upozornit na hrozící riziko zavlečení ptačí chřipky na území České republiky a do chovů drůbeže. Volně žijící ptáci představují přirozený rezervoár viru ptačí chřipky a při aktuálně probíhající migraci volně žijícího ptactva se nebezpečí přenosu nákazy výrazně zvyšuje.

Z tohoto důvodu je nezbytně nutné zajistit průběžné sledování zdravotního stavu drůbeže a všech dalších v zajetí chovaných ptáků a zejména věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a prevence v chovech.

V příloze Vám zasílám aktuální informace o letošním výskytu HPAI v Evropě a ve světě. Tyto informace jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách Státní veterinární správy na adrese:

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/vysocepatogenni-aviarni-influenza/

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy:

1. Mapa – HPAI u volně žijících ptáků Nizozemsko
2. Přehled ohnisek HPAI v Evropě roce 2020

Rozdělovník

1. Ministerstvo zemědělství, Ing. Jindřich Fialka, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství
2. Ministerstvo zdravotnictví
3. Všem KVS SVS a MěVS SVS v Praze
4. Schválení SVL pro MKZ
5. Agrární komora
6. Českomoravská drůbežářská unie, z. s.
7. Sdružení drůbežářských podniků
8. Český svaz chovatelů
− Tomáš Marušák, registr@cschdz.eu
− Tereza Čulíková, hlodavci@cschdz.eu
− Ing. Eliška Stejskalová, drubez@cschdz.eu
− Ing. David Rameš, rames@cschdz.eu
9. Asociace soukromého zemědělství ČR
− Zbyněk Opatrný, kancelar@asz.cz, rodinnafarma@email.cz
10. Unie českých a slovenských zoologických zahrad
11. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
− Jan Filipi, filipiteam@seznam.cz
− Ing. Jiří Hlaváček, hlavacek.xx@seznam.cz
12. Klub přátel exotického ptactva KPEP a Asociace chovatelů exotického ptactva ACHEP
− Ladislav Žoha, ladislav.zoha@seznam.cz, zoha@zoopraha.cz
− Zdeněk Vandělík, info@shvtruhlarstvi.cz
− Mgr. Jan Cvrček, cvrcek.h@seznam.cz
13. ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
− Vojtěch Foltýn,foltyn.pcr@centrum.cz
14. Klub chovatelů zebřiček ČR
− Jiří Švadlenka, svadlenka.jiri@seznam.cz
15. WPA CZ-SK
− Ing. Petr Bach, DiS, petrbach1@email.cz
16. Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
− Antonín Korec, antonin.korec@vodnanskekure.cz
17. ČSCH ZO Kdyně II
− Josef Janeček, papouscijanecek@seznam.cz
18. Forpus klub o.s.
− RNDr. Martin Smrček, smrcek@zoopraha.cz
19. Klub chovatelů andulek KCHA
− Ing. Svatopluk Vlasák, svatopluk.vlasak@gmail.com
20. Český klub chovatelů korel 4
− Jaroslav Nesvorný, ja.nes@seznam.cz
21. Český klub chovatelů agapornisů CZAC
− Ing. Petr Vopálka, aerforce@centrum.cz
− Karel Novák, knpdy@seznam.cz
22. Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
− Zbyněk Laube, aves@mybox.cz
23. Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva SCHHAPP
− Adam Bura, Bura.Adam@seznam.cz
24. Milan Tyller, tyller@dominant-cz.cz
25. Komora veterinárních lékařů
26. VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
27. Veterinární a farmaceutická univerzita BrnoVysoce patogenní ptačí chřipka (HPAI) – nákazová situace v Evropě a ve světě

Stav ke dni 22. 10. 2020

V roce 2019 bylo potvrzeno celkem 5 ohnisek HPAI v chovech drůbeže v Bulharsku a na konci roku 2019 také 3 ohniska v Polsku (subtyp H5N8), kde došlo k výskytu dalších ohnisek i v roce 2020.

Od začátku roku 2020 bylo v chovech drůbeže potvrzeno již 325 ohnisek HPAI.

U volně žijících ptáků byly v roce 2020 potvrzeny již 4 případy HPAI – v Polsku, Německu a Nizozemsku. Poslední případ HPAI subtypu H5N8 byl potvrzen dne 20. 10. 2020 v Nizozemsku u 2 uhynulých labutí nalezených blízko města Utrecht.

Od začátku roku 2020 byla nahlášena 3 ohniska HPAI u ptáků držených v zajetí ze Slovenska (ZOO Bojnice) a z Německa. Poslední ohnisko HPAI subtypu H5N8 bylo nahlášeno v Německu (Zwickau) dne 26. 3. 2020 v ZOO.

Mimo Evropu byla HPAI v chovech drůbeže potvrzena v Afghánistánu, Austrálii, Číně, Čínské Tchaj-peji, Egyptě, Indii, Indonésii, Iráku, Izraeli, Kazachstánu, Koreji, Nigérii, na Filipínách, v Rusku, Saudské Arábii, Jižní Africe, USA a ve Vietnamu (zdroj: OIE). Tabulka č. 1: Ohniska HPAI v chovech drůbeže a u ptáků chovaných v zajetí, případy výskytu viru u volně žijících ptáků v Evropě od 31. 12. 2019 do 22. 10. 2020 (zdroj: ADNS)

 

Stát
Počet případů HPAI u volně žijících ptáků
Počet ohnisek HPAI v chovech drůbeže
Počet ohnisek u ptáků v zajetí
Polsko
1
35
Slovensko
3
1
Maďarsko
273
Rumunsko
2
Česká republika
2
Ukrajina
1
Německo
2
3
2
Bulharsko
9
Nizozemsko
1
Celkem
4
328
3

 

Tabulka č. 2: Ohniska HPAI v chovech drůbeže od 31. 12. 2019 (zdroj: ADNS)


priloha_834951650_0_Vysoce_patogenni_aviarni_influenza_-_informace_o_vyskytu_v_Nizozemsku

priloha_834951650_2_Prehled_ohnisek_HPAI_v_Evrope_v_roce_2020