Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vysoce patogenní aviární influenza – informace o výskytu v Polsku

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2020/136870-G
Vyřizuje: MVDr. Lucie Kalášková
Telefon: +420 227 010 134

Dle rozdělovníku

V Praze dne 25.11.2020

Vysoce patogenní aviární influenza – informace o výskytu v Polsku

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vám předat informaci o novém ohnisku vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI) v Polsku.

Dne 25. 11. 2020 nahlásilo Polsko do evropského systému pro hlášení nákaz – Animal Disease Notification System (ADNS) výskyt HPAI subtypu H5N8 v komerčním velkochovu nosnic (900 000 ks) ve Velkopolském vojvodství (Wolsztynski).

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluji opět upozornit na hrozící riziko zavlečení ptačí chřipky na území České republiky a do chovů drůbeže. Volně žijící ptáci představují přirozený rezervoár viru ptačí chřipky a při aktuálně probíhající migraci volně žijícího ptactva se nebezpečí přenosu nákazy výrazně zvyšuje.

Z tohoto důvodu je nezbytně nutné zajistit průběžné sledování zdravotního stavu drůbeže a všech dalších v zajetí chovaných ptáků a hlášení změn zdravotního stavu, popř. úhynů ptáků krajské veterinární správě a zejména věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a prevenci zavlečení nákazy do chovů.

Informace o aktuální nákazové situace jsou k dispozici na webových stránkách Státní veterinární správy na adrese:

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/vysocepatogenni-aviarni-influenza/

Pro doplnění informace níže uvádím mapu s umístěním nového ohniska u drůbeže v Polsku:

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

1. Ministerstvo zemědělství, Ing. Jindřich Fialka, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství
2. Ministerstvo zdravotnictví
3. Všem KVS SVS a MěVS SVS v Praze
4. Schválení SVL pro MKZ
5. Agrární komora
6. Českomoravská drůbežářská unie, z. s.
7. Sdružení drůbežářských podniků
8. Český svaz chovatelů
− Tomáš Marušák, registr@cschdz.eu
− Tereza Čulíková, hlodavci@cschdz.eu
− Ing. Eliška Stejskalová, drubez@cschdz.eu
− Ing. David Rameš, rames@cschdz.eu
9. Asociace soukromého zemědělství ČR
− Zbyněk Opatrný, kancelar@asz.cz, rodinnafarma@email.cz
10. Unie českých a slovenských zoologických zahrad
11. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
− Jan Filipi, filipiteam@seznam.cz
− Ing. Jiří Hlaváček, hlavacek.xx@seznam.cz
12. Klub přátel exotického ptactva KPEP a Asociace chovatelů exotického ptactva ACHEP
− Ladislav Žoha, ladislav.zoha@seznam.cz, zoha@zoopraha.cz
− Zdeněk Vandělík, info@shvtruhlarstvi.cz
− Mgr. Jan Cvrček, cvrcek.h@seznam.cz
13. ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
− Vojtěch Foltýn,foltyn.pcr@centrum.cz
14. Klub chovatelů zebřiček ČR
− Jiří Švadlenka, svadlenka.jiri@seznam.cz
15. WPA CZ-SK
− Ing. Petr Bach, DiS, petrbach1@email.cz
16. Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
− Antonín Korec, antonin.korec@vodnanskekure.cz
17. ČSCH ZO Kdyně II
− Josef Janeček, papouscijanecek@seznam.cz
18. Forpus klub o.s.
− RNDr. Martin Smrček, smrcek@zoopraha.cz
19. Klub chovatelů andulek KCHA
− Ing. Svatopluk Vlasák, svatopluk.vlasak@gmail.com
20. Český klub chovatelů korel 4
− Jaroslav Nesvorný, ja.nes@seznam.cz
21. Český klub chovatelů agapornisů CZAC
− Ing. Petr Vopálka, aerforce@centrum.cz
− Karel Novák, knpdy@seznam.cz
22. Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
− Zbyněk Laube, aves@mybox.cz
23. Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva SCHHAPP
− Adam Bura, Bura.Adam@seznam.cz
24. Milan Tyller, tyller@dominant-cz.cz
25. Komora veterinárních lékařů
26. VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
27. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno


priloha_846515418_0_Vysoce_patogenni_aviarni_influenza_-_informace_o_vyskytu_v_Polsku