Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 16. 2. 2017

Státní veterinární správa
Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
www.svscr.czČ. j.: SVS/2017/021728-G
Dle rozdělovníku
Vyřizuje: MVDr. Marie Vágnerová
Telefon: +420227010221
   


Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 16. 2. 2017

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám touto cestou předat aktuální informace související s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy (dále jen HPAI) u drůbeže a volně žijících ptáků na území České republiky.

Od poslední aktualizace, kterou jsme Vám zasílali dne 6. 2. 2017, bylo potvrzeno sedm nových ohnisek v chovech drůbeže a jedno ohnisko bylo zjištěno u ptáků držených v zajetí v zoologické zahradě. U volně žijících ptáků byla zjištěna přítomnost viru aviární influenzy subtypu H5N8 již celkově u 50 kusů (poslední pozitivní případy – na řece Ohři v Karlových Varech a v Chebu, v obci Závada nad Olší, na řece Labe v obci Chvaletice a v České Lípě).

Od začátku roku 2017 k dnešnímu dni bylo potvrzeno již 29 ohnisek HPAI, z toho 28 ohnisek HPAI H5N8 bylo potvrzeno v chovech drůbeže (25 malochovů, 3 komerční chovy) a 1 ohnisko HPAI H5N5 bylo potvrzeno u ptáků držených v zajetí (labuť) v Zoologické zahradě Liberec. U všech ohnisek byla vydána opatření k zamezení šíření nákazy.

Přehled nových ohnisek:

22. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 7. 2. 2017 v malochovu drůbeže v obci Záryby (okres Praha – Východ) ve Středočeském kraji,

23. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 7. 2. 2017 v malochovu drůbeže v obci Horní Lhota (okres Jindřichův Hradec) v Jihočeském kraji,

24. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 8. 2. 2017 v malochovu drůbeže v obci Blažejovice (okres Benešov) ve Středočeském kraji,

25. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 9. 2. 2017 v malochovu drůbeže v obci Nová Ves nad Lužnicí (okres Jindřichův Hradec) v Jihočeském kraji,

26. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 11. 2. 2017 v malochovu drůbeže v obci Žďár nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou) v Královéhradeckém kraji,

27. ohnisko HPAI H5N5 bylo potvrzeno 13. 2. 2017 u ptáků chovaných v zajetí (labuť) v Zoologické zahradě Liberec v Libereckém kraji,

28. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 13. 2. 2017 v malochovu drůbeže v obci Volyně (okres Strakonice) v Jihočeském kraji,

29. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 15. 2. 2017 v malochovu drůbeže v obci Ochoz (okres Chrudim) v Pardubickém kraji.

S pozdravem


MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Přílohy

1. Mapa ohnisek HPAI a vymezených uzavřených pásem v ČR
2. Mapa míst nálezu uhynulých volně žijících ptáků s průkazem HPAI H5N8

Rozdělovník:

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Hojer - ředitel odboru živočišných komodit
Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Šír – náměstek pro řízení sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství
Ministerstvo zdravotnictví, Mgr. Eva Gotwaldová, hlavní hygienik ČR, náměstkyně ministra zdravotnictví
Českomoravská drůbežářská unie, z.s.
Sdružení drůbežářských podniků
Český svaz chovatelů
Tomáš Marušák - e-mail: registr@cschdz.eu
Tereza Čulíková - e-mail: hlodavci@cschdz.eu
Ing. Eliška Stejskalová - e-mail: drubez@cschdz.eu
Ing. David Rameš – e-mail: rames@cschdz.eu
Agrární komora
Komora veterinárních lékařů
VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
Veterinární a farmaceutická univerzita
Policie ČR
Hasiči ČR
Členové ústřední nákazové komise
Krajské úřady, obce s rozšířenou působností
Asociace soukromého zemědělství ČR
Všem KVS a MěVS v Praze
Schválení SVL pro MKZ
Unie českých a slovenských zoologických zahrad
Záchranné stanicePříloha č. 1 - Mapa ohnisek HPAI a vymezených uzavřených pásem v ČRPříloha č. 3 - Mapa míst nálezu uhynulých volně žijících ptáků s průkazem HPAI H5N8 ke dni 16. 2. 2017 (počet míst nálezu uhynulých ptáků s průkazem HPAI H5N8 nekoresponduje s počtem vyšetřených ptáků, protože na jednom místě mohlo být nalezeno více ptáků)


443352558_0_Vyvoj_nakazove_situace_ptaci_chripky_v_Ceske_republice_ke_dni_17.2.2017.pdf

443352558_1_Priloha_c._2_-_Mapa_mist_nalezu_uhynulych_volne_zijicich_ptaku_HPAI_H5N8.docx

443352558_2_Priloha_c._1_-_Mapa_ohnisek_HPAI_a_vymezenych_uzavrenych_pasem_v_CR.docx