Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 2.3.2017

Státní veterinární správa
Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
www.svscr.czČ. j.: SVS/2017/028943-G
Dle rozdělovníku
Vyřizuje: MVDr. Irena Charvátová
Telefon: +420 227 010 148
   


Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 2. 3. 2017

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám touto cestou předat aktuální informace související s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy (dále jen HPAI) u drůbeže a volně žijících ptáků na území České republiky.

Od poslední aktualizace, kterou jsme Vám zasílali ke dni 23. 2. 2017, bylo potvrzeno dalších 5 nových ohnisek (3 ohniska v malochovech drůbeže a 2 ohniska v komerčních chovech drůbeže). U volně žijících ptáků se situace nezměnila, doposud byla zjištěna přítomnost viru aviární influenzy subtypu H5N8 u 52 kusů (40 labutí, 8 kachen, 2 husy divoká, 2 volavky popelavé).

Od začátku roku 2017 k dnešnímu dni bylo potvrzeno celkově 37 ohnisek HPAI, z toho 36 ohnisek HPAI H5N8 bylo potvrzeno v chovech drůbeže a 1 ohnisko HPAI H5N5 bylo potvrzeno u ptáků držených v zajetí v Zoologické zahradě Liberec. U všech ohnisek byla vydána opatření k zamezení šíření nákazy.

Přehled nových ohnisek:

- 33. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 24. 2. 2017 v malochovu drůbeže v obci Bernartice (okres Trutnov) v Královéhradeckém kraji,

- 34. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 24. 2. 2017 v malochovu drůbeže rovněž v obci Bernartice (okres Trutnov) v Královéhradeckém kraji.

Pozn. 33. ohnisko a 34. ohnisko se nachází ve stejné obci přibližně 1 km od sebe vzdálené, vydaná nařízení pro uzavřená pásma jsou tedy totožná pro obě ohniska. Vymezené ochranné pásmo a pásmo dozoru zasahuje z Královéhradeckého kraje také na území Polska. Státní veterinární správa informovala příslušné veterinární orgány v Polsku

- 35. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 25. 2. 2017 v malochovu drůbeže v obci Božičany (okres Karlovy Vary) v Karlovarském kraji.

- 36. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 28. 2. 2017 v komerčním chovu drůbeže v obci Poustka (okres Cheb) v Karlovarském kraji

- 37. ohnisko HPAI H5N8 bylo potvrzeno 28. 2. 2017 v komerčním chovu drůbeže v obci Klest (okres Cheb) v Karlovarském kraji

Pozn. Vymezená pásma dozoru od 36. a 37. ohniska zasahují na území Německa. Státní veterinární správa informovala příslušné veterinární orgány v Německu.

S pozdravem


MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
v zastoupení

Přílohy

1. Mapa ohnisek HPAI a vymezených uzavřených pásem v ČR
2. Mapa míst nálezu uhynulých volně žijících ptáků s průkazem HPAI H5N8

Rozdělovník:

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Hojer - ředitel odboru živočišných komodit
Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Šír – náměstek pro řízení sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství
Ministerstvo zdravotnictví, Mgr. Eva Gotwaldová, hlavní hygienik ČR, náměstkyně ministra zdravotnictví
Českomoravská drůbežářská unie, z.s.
Sdružení drůbežářských podniků
Český svaz chovatelů
Tomáš Marušák - e-mail: registr@cschdz.eu
Tereza Čulíková - e-mail: hlodavci@cschdz.eu
Ing. Eliška Stejskalová - e-mail: drubez@cschdz.eu
Ing. David Rameš – e-mail: rames@cschdz.eu
Agrární komora
Komora veterinárních lékařů
VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
Veterinární a farmaceutická univerzita
Policie ČR
Hasiči ČR
Členové ústřední nákazové komise
Krajské úřady, obce s rozšířenou působností
Asociace soukromého zemědělství ČR
Všem KVS a MěVS v Praze
Schválení SVL pro MKZ
Unie českých a slovenských zoologických zahrad
Záchranné stanice
filipiteam@seznam.cz
hlavacek.xx@seznam.cz


1. Mapa ohnisek HPAI a vymezených uzavřených pásem v ČR (Pozn. Chybějící pořadová čísla znamenají již zrušená ohniska a k nim vymezená uzavřená pásma)

2. Mapa - Případy HPAI H5N8 u volně žijící ptáků ke dni 2. 3. 2017 (počet míst nálezu neodpovídá počtu nalezených uhynulých ptáků, protože na jednom místě může být odebráno a odesláno na vyšetření více uhynulých ptáků)

447473892_0_Vyvoj_nakazove_situace_ptaci_chripky_v_Ceske_republice_ke_dni_2._3._2017_.pdf

447473892_1_1._Mapa_ohnisek_HPAI_a_vymezenych_uzavrenych_pasem_v_CR_k_datu_2.3.2017.docx

447473892_2_2._Mapa_Pripady_HPAI_H5N8_u_volne_zijici_ptaku_ke_dni_2.3._2017.docx