Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 31. 1. 2017

Státní veterinární správa
Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
www.svscr.czČ. j.: SVS/2017/014105-G
Dle rozdělovníku
Vyřizuje: MVDr. Marie Vágnerová
Telefon: +420227010221
   


V Praze dne 31.01.2017

Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 31. 1. 2017

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám touto cestou předat aktuální informace související s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy u drůbeže a volně žijících ptáků na území České republiky.

Od poslední aktualizace, kterou jsme Vám zasílali dne 26. 1. 2017, bylo potvrzeno nové ohnisko v chovech drůbeže a virus byl potvrzen u volně žijících ptáků.

V pořadí 12. ohnisko vysoce patogenní aviární influenza H5N8 bylo potvrzeno dne 29. ledna 2017 v malochovu drůbeže (slepice) v Ostravě – Svinově v Moravskoslezském kraji. Chovatel nahlásil úhyn 3 kusů drůbeže z celkově 20 chovaných. Vzorek uhynulých ptáků byl zaslán k laboratornímu vyšetření, které dne 29. 1. 2017 PCR metodou potvrdilo přítomnost vysoce patogenní aviární influenzy H5N8. Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj vydala opatření k zamezení šíření nákazy. Utracení zbývající drůbeže v infikovaném chovu bylo provedeno dne 29. 1. 2017.

V pořadí 13. ohnisko aviární influenzy H5 bylo potvrzeno dne 30. ledna 2017 ve smíšeném malochovu drůbeže (slepice, husy, kachny, krůty, perličky) v obci Bílovce (okres Chomutov) v Ústeckém kraji. Chovatel nahlásil úhyn 2 kusů drůbeže z celkově přibližně 400 chovaných. Vzorek uhynulých ptáků byl zaslán k laboratornímu vyšetření, které dne 30. 1. 2017 PCR metodou potvrdilo přítomnost aviární influenzy H5. Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj vydala opatření k zamezení šíření nákazy. Utracení zbývající drůbeže v infikovaném chovu bude provedeno dnes - 31. 1. 2017.

Od začátku roku 2017 byl virus vysoce patogenní aviární influenzy H5N8 potvrzen u 31 volně žijících nalezených uhynulých ptáků (27 labutí, 3 kachny, 1 husa) v celkem osmi krajích (Praha, Olomoucký, Jihočeský, Středočeský, Moravskoslezský, Královéhradecký, Jihomoravský, Zlínský kraj).

S pozdravem


MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Hojer - ředitel odboru živočišných komodit
Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Šír – náměstek pro řízení sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství
Ministerstvo zdravotnictví, Mgr. Eva Gotwaldová, hlavní hygienik ČR, náměstkyně ministra zdravotnictví
Českomoravská drůbežářská unie, z.s.
Sdružení drůbežářských podniků
Český svaz chovatelů
Tomáš Marušák - e-mail: registr@cschdz.eu
Tereza Čulíková - e-mail: hlodavci@cschdz.eu
Ing. Eliška Stejskalová - e-mail: drubez@cschdz.eu
Ing. David Rameš – e-mail: rames@cschdz.eu
Agrární komora
Komora veterinárních lékařů
VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
Veterinární a farmaceutická univerzita
Policie ČR
Hasiči ČR
Členové ústřední nákazové komise
Krajský úřady, obce s rozšířenou působností
Asociace soukromého zemědělství ČR
Všem KVS a MěVS v Praze
Schválení SVL pro MKZ
Unie českých a slovenských zoologických zahrad
Záchranné stanice

437612685_0_Vyvoj_nakazove_situace_na_uzemi_CR_stav_ke_dni_31._1._2017.pdf