Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vývoj nákazové situace ptačí chřipky na území ČR ke dni 23. 1. 2017

Státní veterinární správa
Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
www.svscr.czČ. j.: SVS/2017/010887-G
Dle rozdělovníku
Vyřizuje: MVDr. Marie Vágnerová
Telefon: +420227010221
   


V Praze dne 23.01.2017

Vývoj nákazové situace ptačí chřipky na území ČR ke dni 23. 1. 2017

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám touto cestou předat aktuální informace související s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy u drůbeže a volně žijících ptáků na území České republiky.

Dne 20. 1. 2017 bylo potvrzeno již 9. ohnisko ve smíšeném malochovu drůbeže s přístupem do venkovních výběhů v obci Lověšice (okr. Přerov) v Olomouckém kraji. Chovatel nahlásil úhyn 35 slepic z více než 500 kusů chované drůbeže (nosnice, vodní drůbež). Pět uhynulých ptáků bylo zasláno k laboratornímu vyšetření, které dne 20. 1. 2017 PCR metodou potvrdilo přítomnost aviární influenzy H5. Stanovení patogenity a určení typu neuraminidázy probíhá. Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj vydala opatření. Utracení drůbeže bylo provedeno v sobotu 21. 1. 2017.

Virus vysoce patogenní aviární influenzy H5N8 byl potvrzen také ve čtyřech případech nálezu uhynulých volně žijících ptáků:

1) Dne 20. 1. 2017 byl virus HPAI H5N8 potvrzen u nalezené uhynulé volně žijící labutě v Hradci Králové v Královéhradeckém kraji.


2) Dne 21. 1. 2017 byl virus HPAI H5N8 potvrzen u nalezené uhynulé volně žijící labutě a lysky černé v Hradci Králové v Královéhradeckém kraji.


3) Dne 21. 1. 2017 byl virus HPAI H5N8 potvrzen u nalezené uhynulé volně žijící labutě v Kolíně ve Středočeském kraji.


4) Dne 22. 1. 2017 byl virus HPAI H5N8 opětovně potvrzen u uhynulých volně žijící labutí v centru Prahy.

S pozdravem


MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
Dle rozdělovníku

Rozdělovník

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Hojer - ředitel odboru živočišných komodit
Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Šír – náměstek pro řízení sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství
Ministerstvo zdravotnictví, Mgr. Eva Gotwaldová, hlavní hygienik ČR, náměstkyně ministra zdravotnictví
Českomoravská drůbežářská unie, z.s.
Sdružení drůbežářských podniků
Český svaz chovatelů
Tomáš Marušák - e-mail: registr@cschdz.eu
Tereza Čulíková - e-mail: hlodavci@cschdz.eu
Ing. Eliška Stejskalová - e-mail: drubez@cschdz.eu
Ing. David Rameš – e-mail: rames@cschdz.eu
Agrární komora
Komora veterinárních lékařů
VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
Veterinární a farmaceutická univerzita
Policie ČR
Hasiči ČR
Členové ústřední nákazové komise
Krajský úřady, obce s rozšířenou působností
Asociace soukromého zemědělství ČR
Všem KVS a MěVS v Praze
Schválení SVL pro MKZ
Unie českých a slovenských zoologických zahrad

Záchranné stanice

434892517_0_Vyvoj_nakazove_situace_ptaci_chripky_na_uzemi_CR_ke_dni_23.pdf