Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 1. 3. 2021, Č. j.: SVS/2021/028572-G

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2021/028572-G
Vyřizuje: MVDr. Lucie Kalášková
Telefon: +420 227 010 134

Dle rozdělovníku

V Praze dne 01.03.2021

Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 1. 3. 2021

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vám touto cestou předat aktuální informace související s výskytem ptačí chřipky na území České republiky.

Od poslední aktualizace (dne 23. 2. 2021) byla v České republice potvrzena dvě nová ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) v chovech drůbeže v Jihočeském a Plzeňském kraji. Dále byl potvrzen nový případ HPAI subtypu H5N8 (již 8. v pořadí v letošním roce) u volně žijícího ptáka (labutě) ve Středočeském kraji (okres Praha-východ).

7. ohnisko HPAI 2021 – Dne 24. 2. 2021 byla Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj informována o zvýšeném úhynu drůbeže v obci Rojice v okrese Strakonice. V tomto hospodářství uhynuly 3 nosnice z celkového počtu 17 ks chované drůbeže (kur domácí, kachny). Uhynulá drůbež byla zaslána na vyšetření k vyloučení podezření na ptačí chřipku do Národní referenční laboratoře pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) Praha. SVÚ Praha dne 25. 2. 2021 potvrdil v zaslaném vzorku přítomnost viru ptačí chřipky subtypu H5. Dne 26. 2. 2021 byla laboratoří potvrzena HPAI subtypu H5N8. V ohnisku bylo nařízeno utracení zbývající drůbeže, neškodné odstranění uhynulých i utracených ptáků a vajec v asanačním podniku a provedení čištění a dezinfekce výběhu a ostatního zařízení. Utracení zbývající drůbeže v ohnisku (celkem 14 ks) bylo provedeno dne 26. 2. 2021.

8. ohnisko HPAI 2021 – Dne 27. 2. 2021 byla Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj informována o zvýšeném úhynu drůbeže v obci Hněvnice v okrese Plzeň-sever. V tomto hospodářství uhynulo 6 nosnic z celkového počtu 51 ks chované drůbeže (nosnice, kachny). Uhynulá drůbež byla zaslána na vyšetření k vyloučení podezření na ptačí chřipku do Národní referenční laboratoře pro ptačí chřipku v SVÚ Praha. SVÚ Praha téhož dne potvrdil v zaslaném vzorku HPAI subtypu H5N8. V ohnisku bylo nařízeno utracení zbývající drůbeže, neškodné odstranění uhynulých i utracených ptáků a vajec v asanačním podniku a provedení čištění a dezinfekce výběhu a ostatního zařízení. Utracení zbývající drůbeže v ohnisku (celkem 45 ks) bylo provedeno dne 28. 2. 2021.

Státní veterinární správa nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, a vyhláškou č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 99/2003 Sb., o opatření pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, která implementuje opatření stanovená v evropské legislativě, tj. směrnici Rady 2005/94/ES, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení aviární influenzy.

Kolem obou ohnisek nákazy bylo zřízeno ochranné pásmo (3 km) a pásmo dozoru (10 km).

Aktuální informace o výskytu ptačí chřipky v České republice můžete sledovat na webových stránkách Státní veterinární správy zde: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/ptaci-chripka-v-cr/

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

1. Ministerstvo zemědělství, Ing. Jindřich Fialka, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství
2. Ministerstvo zdravotnictví
3. Všem KVS SVS a MěVS SVS v Praze
4. Schválení SVL pro MKZ
5. Agrární komora
6. Českomoravská drůbežářská unie, z. s.
7. Sdružení drůbežářských podniků
8. Český svaz chovatelů
– Sekretariát ÚVV ČSCH, sekretariat@cschdz.eu
– Ing. Radek Novotný, novotny@cschdz.eu
– Ing. Eliška Stejskalová, stejskalova@cschdz.eu
9. Asociace soukromého zemědělství ČR
− Zbyněk Opatrný, kancelar@asz.cz, rodinnafarma@email.cz
10. Unie českých a slovenských zoologických zahrad
11. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
− Ing. Jaroslav Novotný, holub.novotny@seznam.cz
− Ing. Jiří Hlaváček, hlavacek.xx@seznam.cz
12. Klub přátel exotického ptactva KPEP a Asociace chovatelů exotického ptactva ACHEP
− Ladislav Žoha, ladislav.zoha@seznam.cz, zoha@zoopraha.cz
− Zdeněk Vandělík, info@shvtruhlarstvi.cz
− Mgr. Jan Cvrček, cvrcek.h@seznam.cz
13. ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
− Vojtěch Foltýn, foltyn.pcr@centrum.cz
14. Klub chovatelů zebřiček ČR
− Jiří Švadlenka, svadlenka.jiri@seznam.cz
15. WPA CZ-SK
− Ing. Petr Bach, DiS, petrbach1@email.cz
16. Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
− Antonín Korec, antonin.korec@vodnanskekure.cz
17. ČSCH ZO Kdyně II
− Josef Janeček, papouscijanecek@seznam.cz
18. Forpus klub o.s.
− RNDr. Martin Smrček, smrcek@zoopraha.cz
19. Klub chovatelů andulek KCHA
− Ing. Svatopluk Vlasák, svatopluk.vlasak@gmail.com
20. Český klub chovatelů korel
− Jaroslav Nesvorný, ja.nes@seznam.cz
21. Český klub chovatelů agapornisů CZAC
− Ing. Petr Vopálka, aerforce@centrum.cz
− Karel Novák, knpdy@seznam.cz
22. Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
− Zbyněk Laube, aves@mybox.cz
23. Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva SCHHAPP
− Adam Bura, Bura.Adam@seznam.cz
24. Milan Tyller, tyller@dominant-cz.cz
25. Komora veterinárních lékařů
26. VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
27. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
28. Ing. Jiří Janota, ČMMJ, jiri.janota@cmmj.cz
29. Ing. Miloš Ježek, Ph.D., ČMMJ, jezekm@fld.czu.cz
30. Hasiči ČR
31. Policie ČR