Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 15. 2. 2021, Č. j.: SVS/2021/022265-G

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2021/022265-G
Vyřizuje: MVDr. Lucie Kalášková
Telefon: +420 227 010 134

Dle rozdělovníku

V Praze dne 15.02.2021

Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 15. 2. 2021

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o výskytu nového ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) na území České republiky, které bylo potvrzeno v malochovu drůbeže v Plzeňském kraji. Jedná se již o 5. ohnisko HPAI u drůbeže v letošním roce.

Dne 11. 2. 2021 byla Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj informována o zvýšeném úhynu slepic v obci Bzí v okrese Plzeň-jih. V tomto neregistrovaném hospodářství uhynulo 6 ks drůbeže z celkového počtu 21 ks chovaných slepic. Uhynulá drůbež byla zaslána na vyšetření k vyloučení podezření na ptačí chřipku do Národní referenční laboratoře pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) Praha. Dne 12. 2. 2021 byla laboratoří potvrzena HPAI subtypu H5N8.

Státní veterinární správa nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, a vyhláškou č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatření pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, která implementuje opatření stanovená v evropské legislativě, tj. směrnici Rady 2005/94/ES, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení aviární influenzy.

V ohnisku bylo nařízeno utracení zbývajících ptáků, neškodné odstranění uhynulých i utracených ptáků a vajec v asanačním podniku a provedení čištění a dezinfekce výběhu a ostatního zařízení. Utracení zbývající drůbeže v ohnisku (celkem 15 ks) bylo provedeno dne 12. 2. 2021. Kolem ohniska nákazy bylo zřízeno ochranné pásmo (3 km) a pásmo dozoru (10 km).

Aktuální informace o výskytu ptačí chřipky v České republice můžete sledovat na webových stránkách Státní veterinární správy zde: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/ptaci-chripka-v-cr/

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

1. Ministerstvo zemědělství, Ing. Jindřich Fialka, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství
2. Ministerstvo zdravotnictví
3. Všem KVS SVS a MěVS SVS v Praze
4. Schválení SVL pro MKZ
5. Agrární komora
6. Českomoravská drůbežářská unie, z. s.
7. Sdružení drůbežářských podniků
8. Český svaz chovatelů
– Sekretariát ÚVV ČSCH, sekretariat@cschdz.eu
– Ing. Radek Novotný, novotny@cschdz.eu
– Ing. Eliška Stejskalová, stejskalova@cschdz.eu
9. Asociace soukromého zemědělství ČR
− Zbyněk Opatrný, kancelar@asz.cz, rodinnafarma@email.cz
10. Unie českých a slovenských zoologických zahrad
11. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
− Ing. Jaroslav Novotný, holub.novotny@seznam.cz
− Ing. Jiří Hlaváček, hlavacek.xx@seznam.cz
12. Klub přátel exotického ptactva KPEP a Asociace chovatelů exotického ptactva ACHEP
− Ladislav Žoha, ladislav.zoha@seznam.cz, zoha@zoopraha.cz
− Zdeněk Vandělík, info@shvtruhlarstvi.cz
− Mgr. Jan Cvrček, cvrcek.h@seznam.cz
13. ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
− Vojtěch Foltýn, foltyn.pcr@centrum.cz
14. Klub chovatelů zebřiček ČR
− Jiří Švadlenka, svadlenka.jiri@seznam.cz
15. WPA CZ-SK
− Ing. Petr Bach, DiS, petrbach1@email.cz
16. Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
− Antonín Korec, antonin.korec@vodnanskekure.cz
17. ČSCH ZO Kdyně II
− Josef Janeček, papouscijanecek@seznam.cz
18. Forpus klub o.s.
− RNDr. Martin Smrček, smrcek@zoopraha.cz
19. Klub chovatelů andulek KCHA
− Ing. Svatopluk Vlasák, svatopluk.vlasak@gmail.com
20. Český klub chovatelů korel
− Jaroslav Nesvorný, ja.nes@seznam.cz
21. Český klub chovatelů agapornisů CZAC
− Ing. Petr Vopálka, aerforce@centrum.cz
− Karel Novák, knpdy@seznam.cz
22. Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
− Zbyněk Laube, aves@mybox.cz
23. Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva SCHHAPP
− Adam Bura, Bura.Adam@seznam.cz
24. Milan Tyller, tyller@dominant-cz.cz
25. Komora veterinárních lékařů
26. VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
27. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
28. Ing. Jiří Janota, ČMMJ, jiri.janota@cmmj.cz
29. Ing. Miloš Ježek, Ph.D., ČMMJ, jezekm@fld.czu.cz
30. Hasiči ČR
31. Policie ČR