Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 19. 3. 2021, Č. j.: SVS/2021/036099-G

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Č. j.: SVS/2021/036099-G
Vyřizuje: MVDr. Lucie Kalášková
Telefon: +420 227 010 134

Dle rozdělovníku

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vám touto cestou předat aktuální informace související s výskytem ptačí chřipky na území České republiky.

Od poslední aktualizace (dopis ze dne 1. 3. 2021), bylo potvrzeno sedm nových ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže. U volně žijících ptáků přibylo 11 nových případů.

Od začátku roku 2021 bylo zjištěno již 19 případů vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) subtypu H5N8 a H5N5 u 37 volně žijících ptáků (30 labutí, 7 kachen divokých) v osmi krajích ČR.

Za stejné období bylo potvrzeno celkem 15 ohnisek HPAI, z toho 13 ohnisek v malochovech a 2 ohniska v komerčních chovech. HPAI u drůbeže byla potvrzena v osmi krajích ČR (Jihočeský, Středočeský, Pardubický, Plzeňský, Moravskoslezský, Zlínský, Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina). U všech ohnisek byla Státní veterinární správou nařízena mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nákazy. Kolem ohnisek nákazy bylo ve všech případech zřízeno ochranné pásmo (3 km) a pásmo dozoru (10 km).

Přehled nových ohnisek v ČR:

  • 9. ohnisko HPAI subtypu H5N8 bylo potvrzeno dne 6. 3. 2021 v malochovu drůbeže v obci Velké Hoštice (okres Opava) v Moravskoslezském kraji;
  • 10. ohnisko HPAI subtypu H5N8 bylo potvrzeno dne 6. 3. 2021 v malochovu drůbeže v obci Březno (okres Mladá Boleslav) ve Středočeském kraji;
  • 11. ohnisko HPAI subtypu H5N8 bylo potvrzeno dne 10. 3. 2021 v malochovu drůbeže v obci Počaply (okres Příbram) ve Středočeském kraji;
  • 12. ohnisko HPAI subtypu H5N8 bylo potvrzeno dne 13. 3. 2021 v malochovu drůbeže v obci Osvětimany (okres Uherské Hradiště) ve Zlínském kraji;
  • 13. ohnisko HPAI subtypu H5N8 bylo potvrzeno dne 17. 3. 2021 v malochovu drůbeže v obci Blatná (okres Strakonice) v Jihočeském kraji;
  • 14. a 15. ohnisko ptačí chřipky subtypu H5N8 – potvrzena dne 19. 3. 2021 v komerčních chovech kachen v obci Dobřenice a Novém Bydžově – Zábědově (okres Hradec Králové) v Královéhradeckém kraji.

Z důvodu výskytu ohniska HPAI v Polsku u česko-polských hranic (Równe) zřídila Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj dne 11. 3. 2021 v okrese Bruntál ochranné pásmo (3 km) a pásmo dozoru (10 km) k zamezení dalšího šíření nákazy na naše území.

Aktuální informace o výskytu ptačí chřipky v ČR můžete sledovat na webových stránkách Státní veterinární správy zde: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/ptaci-chripka-v-cr/ a informace o nákazové situaci v Evropě zde: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/vysocepatogenni-aviarni-influenza/.

V současné chvíli stále dochází k vzniku nových ohnisek (u drůbeže) a případů (u volně žijících ptáků) ptačí chřipky v Evropě (zejména v sousedním Polsku a Německu), z tohoto důvodu v ČR stále přetrvává zvýšené riziko výskytu nových ohnisek v chovech drůbeže. Je proto stále nezbytné dodržovat pravidla biologické bezpečnosti v chovech drůbeže a chránit je zejména před vniknutím volně žijících ptáků.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

1. Ministerstvo zemědělství, Ing. Jindřich Fialka, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství
2. Ministerstvo zdravotnictví
3. Všem KVS SVS a MěVS SVS v Praze
4. Schválení SVL pro MKZ
5. Agrární komora
6. Českomoravská drůbežářská unie, z. s.
7. Sdružení drůbežářských podniků
8. Český svaz chovatelů
– Sekretariát ÚVV ČSCH, sekretariat@cschdz.eu
– Ing. Radek Novotný, novotny@cschdz.eu
– Ing. Eliška Stejskalová, stejskalova@cschdz.eu
9. Asociace soukromého zemědělství ČR
− Zbyněk Opatrný, kancelar@asz.cz, rodinnafarma@email.cz
10. Unie českých a slovenských zoologických zahrad
11. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
− Ing. Jaroslav Novotný, holub.novotny@seznam.cz
− Ing. Jiří Hlaváček, hlavacek.xx@seznam.cz
12. Klub přátel exotického ptactva KPEP a Asociace chovatelů exotického ptactva ACHEP
− Ladislav Žoha, ladislav.zoha@seznam.cz, zoha@zoopraha.cz
− Zdeněk Vandělík, info@shvtruhlarstvi.cz
− Mgr. Jan Cvrček, cvrcek.h@seznam.cz
13. ČSCH K1 Brno – Jihomoravský kraj
− Vojtěch Foltýn, foltyn.pcr@centrum.cz
14. Klub chovatelů zebřiček ČR
− Jiří Švadlenka, svadlenka.jiri@seznam.cz
15. WPA CZ-SK
− Ing. Petr Bach, DiS, petrbach1@email.cz
16. Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy
− Antonín Korec, antonin.korec@vodnanskekure.cz
17. ČSCH ZO Kdyně II
− Josef Janeček, papouscijanecek@seznam.cz
18. Forpus klub o.s.
− RNDr. Martin Smrček, smrcek@zoopraha.cz
19. Klub chovatelů andulek KCHA
− Ing. Svatopluk Vlasák, svatopluk.vlasak@gmail.com
20. Český klub chovatelů korel
− Jaroslav Nesvorný, ja.nes@seznam.cz
21. Český klub chovatelů agapornisů CZAC
− Ing. Petr Vopálka, aerforce@centrum.cz
− Karel Novák, knpdy@seznam.cz
22. Klub chovatelů bažantů, okr. vod. ptactva a holoubků
− Zbyněk Laube, aves@mybox.cz
23. Spolek chovatelů hmyzožravého a plodožravého ptactva SCHHAPP
− Adam Bura, Bura.Adam@seznam.cz
24. Milan Tyller, tyller@dominant-cz.cz
25. Komora veterinárních lékařů
26. VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
27. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
28. Ing. Jiří Janota, ČMMJ, jiri.janota@cmmj.cz
29. Ing. Miloš Ježek, Ph.D., ČMMJ, jezekm@fld.czu.cz
30. Hasiči ČR
31. Policie ČR