Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vývoj nákazové situace na území ČR – stav ke dni 26. 1. 2017

Státní veterinární správa
Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
www.svscr.czČ. j.: SVS/2017/011364-G
Dle rozdělovníku
Vyřizuje: MVDr. Marie Vágnerová
Telefon: +420227010221
   


V Praze dne 26.01.2017

Vývoj nákazové situace na území ČR – stav ke dni 26. 1. 2017

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám touto cestou předat aktuální informace související s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy u drůbeže a volně žijících ptáků na území České republiky.

Od poslední aktualizace, kterou jsme Vám zasílali dne 23. 1. 2017, byly potvrzeny dvě nová ohniska v chovech drůbeže a virus byl také potvrzen u volně žijících ptáků.

V pořadí desáté ohnisko bylo potvrzeno dne 25. ledna 2017 ve smíšeném malochovu drůbeže s přístupem do venkovních výběhů v Turnově (okr. Semily) v Libereckém kraji. Chovatel nahlásil úhyn 12 kusů drůbeže z celkově přibližně 50 chovaných. Vzorek čtyř uhynulých ptáků byl zaslán k laboratornímu vyšetření, které dne 25. 1. 2017 PCR metodou potvrdilo přítomnost aviární influenzy H5. Stanovení patogenity a určení typu neuraminidázy probíhá. Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj vydala opatření k zamezení šíření nákazy. Utracení drůbeže bude provedeno dnes - 26. 1. 2017.

Jedenácté ohnisko bylo potvrzeno dne 25. ledna 2017 v komerčním chovu kachen v Jihočeském kraji. Chovatel nahlásil úhyn 160 kusů kachen v posledních dvou dnech z celkově přibližně 6 500 chovaných. Při místním šetření byly u ostatních chovaných kachen zjištěny klinické příznaky, jako jsou apatie, průjem, zánět spojivek a dýchací potíže. Vzorek pěti uhynulých ptáků byl zaslán k laboratornímu vyšetření, které dne 25. 1. 2017 PCR metodou potvrdilo přítomnost aviární influenzy H5. Stanovení patogenity a určení typu neuraminidázy probíhá. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj vydala opatření k zamezení šíření nákazy. Utracení drůbeže bude provedeno dnes - 26. 1. 2017.

Virus vysoce patogenní aviární influenzy H5N8 byl potvrzen také u 7 uhynulých volně žijících ptáků:

1) Virus vysoce patogenní ptačí chřipky byl potvrzen u tří volně žijících labutí, nalezených u řeky Vltavy v Českých Budějovicích a u uhynulé labutě v Písku.


2) Dne 25. 1. 2017 byl virus HPAI H5N8 potvrzen u nalezené uhynulé volně žijící labutě, která byla nalezena u řeky Opavy v obci Jilešovice v Moravskoslezském kraji.


3) Dne 25. 1. 2017 byl virus HPAI H5N8 potvrzen u nalezené uhynulé volně žijící labutě a volně žijící husy, které byly nalezeny v Javorníku v Olomouckém kraji.

Virus aviární influenzy H5 byl potvrzen u tří uhynulých volně žijících ptáků. Stanovení patogenity a určení typu neuraminidázy probíhá:

4) Dne 24. 1. 2017 byl virus AI H5 potvrzen u nalezené uhynulé volně žijící kachny a labutě, které byly nalezeny ve Zlínském kraji.


5) Dne 25. 1. 2017 byl virus AI H5 potvrzen u nalezené uhynulé volně žijící labutě, která byla nalezena v Přerově v Olomouckém kraji.

S pozdravem


MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Hojer - ředitel odboru živočišných komodit
Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Šír – náměstek pro řízení sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství
Ministerstvo zdravotnictví, Mgr. Eva Gotwaldová, hlavní hygienik ČR, náměstkyně ministra zdravotnictví
Českomoravská drůbežářská unie, z.s.
Sdružení drůbežářských podniků
Český svaz chovatelů
Tomáš Marušák - e-mail: registr@cschdz.eu
Tereza Čulíková - e-mail: hlodavci@cschdz.eu
Ing. Eliška Stejskalová - e-mail: drubez@cschdz.eu
Ing. David Rameš – e-mail: rames@cschdz.eu
Agrární komora
Komora veterinárních lékařů
VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík
Veterinární a farmaceutická univerzita
Policie ČR
Hasiči ČR
Členové ústřední nákazové komise
Krajský úřady, obce s rozšířenou působností
Asociace soukromého zemědělství ČR
Všem KVS a MěVS v Praze
Schválení SVL pro MKZ
Unie českých a slovenských zoologických zahrad
Záchranné stanice

436221599_0_Vyvoj_nakazove_situace_ptaci_chripky_na_uzemi_CR_ke_dni_26.pdf