Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vývoj nákazové situace vysocepatogenní ptačí chřipky v České republice

Státní veterinární správa
Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
www.svscr.czČ. j.: SVS/2017/003480-G
Dle rozdělovníku
Vyřizuje: MVDr. Marie Vágnerová
Telefon: +420227010221


V Praze dne 06.01.2017

Vývoj nákazové situace vysocepatogenní ptačí chřipky v České republice

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám touto cestou předat některé aktuální informace související s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy na území České republiky.

Dne 4. 1. 2017 bylo v odpoledních hodinách provedeno utracení a neškodné odstranění veškeré drůbeže (78) v ohnisku v Moravském Krumlově v Jihomoravském kraji.

5. 1. 2017 nahlášen úhyn jedné kachny a jedné husy v drobnochovu z celkem cca 21 kusů drůbeže v obci Letkovicích (součásti města Ivančice). Vyšetření v SVÚ Praha téhož dne potvrdilo přítomnost aviární influenzy H5. Ve večerních hodinách téhož dne bylo provedeno utracení a neškodné odstranění veškeré zbývající drůbeže v tomto drobnochovu.

6. 1. 2017 Státní veterinární správa na základě vyhodnocení nákazové situace rozhodla o utracení a neškodném odstranění veškeré drůbeže v ochranném pásmu ohnisek v Ivančicích a v Moravském Krumlově. Bylo k tomu přistoupeno z důvodu množících se hlášení o zvýšených úhynech v ohniscích a v ochranném pásmu. Během víkendu bude utracena veškerá drůbež v ochranném pásmu. Do utrácení budou zahrnuty všechny malochovy drůbeže, komerční chov bažantů a komerční reprodukční chov kachen v ochranném pásmu. Exotické a okrasné ptactvo v uzavřených pásmech nebude utráceno. Pro chovy těchto ptáků budou stanoveny podmínky biologické bezpečnosti.

Státní veterinární správa provádí místní šetření, při kterých zajišťuje soupis hospodářství ve vymezených uzavřených pásmech a průběžně vyhodnocuje nákazovou situaci. Byla zavedena příslušná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy podle platné legislativy.

S pozdravem


MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Hojer - ředitel odboru živočišných komodit

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Šír – náměstek pro řízení sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství

Ministerstvo zdravotnictví, Mgr. Eva Gotwaldová, hlavní hygienik ČR, náměstkyně ministra zdravotnictví

Českomoravská drůbežářská unie, z.s.

Sdružení drůbežářských podniků

Český svaz chovatelů

Tomáš Marušák - e-mail: registr@cschdz.eu
Tereza Čulíková - e-mail: hlodavci@cschdz.eu
Ing. Eliška Stejskalová - e-mail: drubez@cschdz.eu

Agrární komora

Komora veterinárních lékařů

VVÚ Hlučín – Ing. Žákovčík

Veterinární a farmaceutická univerzita

Policie ČR

Hasiči ČR

Členové ústřední nákazové komise

Krajský úřady, obce s rozšířenou působností

Asociace soukromého zemědělství ČR

Všem KVS a MěVS v Praze

Schválení SVL pro MKZ

Asociace zoologických zahrad

430404350_0_Vyvoj_nakazove_situace_vysocepatogenni_ptaci_chripky.pdf