Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Vývoj nákazové situace vysocepatogenní ptačí chřipky v ČR ke dni 9. 1. 2017

Státní veterinární správa
Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
Tel.: 227 010 111
www.svscr.czČ. j.: SVS/2017/003856-G
Dle rozdělovníku
Vyřizuje: MVDr. Marie Vágnerová
Telefon: +420227010221
   


V Praze dne 09.01.2017

Vývoj nákazové situace vysocepatogenní ptačí chřipky v ČR ke dni 9. 1. 2017

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám touto cestou předat aktuální informace související s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy na území České republiky.

6. 1. 2017 Státní veterinární správa na základě vyhodnocení nákazové situace rozhodla o utracení a neškodném odstranění veškeré drůbeže v ochranném pásmu ohnisek v Ivančicích a v Moravském Krumlově. Během víkendu 7. – 8. 1. 2017 bylo dokončeno utracení v Moravském Krumlově, kde bylo zlikvidováno cca 2000 kusů drůbeže. Zároveň bylo utraceno zhruba 2500 ks drůbeže v Ivančicích. Další utrácení v přilehlých obcích spadajících do tříkilometrového ochranného pásma bude pokračovat po víkendu. Vzhledem k rozsahu práce a omezeným personálním kapacitám byli na výpomoc jihomoravským veterinárním lékařům povoláni kolegové ze sousedních krajů.

7. 1. 2017 počet ohnisek aviární influenzy na území České republiky vzrostl ze tří na pět. Ohniska byla potvrzena v Jihomoravském a Středočeském kraji:

Dne 7. 1. 2017 chovatel drůbeže v městě Lázně Toušeň ve Středočeském kraji samostatně dovezl kadáver jedné uhynulé kachny pomořanské do Národní referenční laboratoře pro aviární influenzu v Praze. Dne 8. 1. 2017 laboratorní vyšetření potvrdilo, že u uhynulé husy z obce Lázně Toušeň se jednalo také o vysocepatogenní subtyp viru H5N8. Sčítání v nakaženém malochovu ukázalo, že počet chovaných ptáků je vyšší, než se původně předpokládalo a čítá 1025 ks. V dopoledních hodinách 9. 1. 2017 se začne v ohnisku utrácet.

V Jihomoravském kraji bylo dne 7. 1. 2017 nahlášeno podezření v malochovu drůbeže v Brodu na Dyjí v okrese Břeclav s celkem 95 kusy slepic a 50 kusy perliček. Uhynulo zde celkem 6 slepic za předchozích příznaků apatie. Stejné příznaky vykazovalo i dalších cca 10 ks slepic. Vyšetřením odebraných vzorků v NRL v Praze potvrdilo u uhynulých slepic virus vysocepatogenní aviární influenzy H5N8. V průběhu dne 8. 1. 2017 bylo provedeno utracení všech zbývajících ptáků v ohnisku.

Ve Středočeském kraji se objevilo během víkendu ještě jedno podezření na přítomnost viru v malochovu drůbeže v obci Ratboř. Jednalo se o chov s celkem 8 kusy slepic, z nichž uhynulo sedm kusů. V NRL v Praze bylo vyšetřeno pět náhle uhynulých slepic na přítomnost ptačí chřipky – s negativním výsledkem.

V Jihomoravském kraji bylo vyšetřeno dalších několik kusů drůbeže a volně žijících ptáků s negativním výsledkem.

Již jsme Vás informovali, že dne 5. 1. 2017 byl nahlášen úhyn jedné kachny a jedné husy v drobnochovu z celkem cca 21 kusů drůbeže v obci Letkovicích (součásti města Ivančice). Tento chov byl téhož dne zlikvidován. Novou informací je, že dne 6. 1. 2017 byl ve vzorcích prokázán také virus HPAI H5N8.

Státní veterinární správa provádí s nahlášením dalších podezření místní šetření, při kterých průběžně vyhodnocuje nákazovou situaci. Byla zavedena příslušná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy podle platné legislativy.

Úhyny ptactva mohou být způsobeny i aktuálně velmi nízkými teplotami vzduchu. Proto není nutné hlásit všechny úhyny jednotlivých ptáků. V rámci sledování ptačí chřipky je třeba zaměřit se na hromadné úhyny vodních ptáků.

S pozdravem


MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Hojer - ředitel odboru živočišných komodit

Ministerstvo zemědělství, Ing. Jiří Šír – náměstek pro řízení sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství

Ministerstvo zdravotnictví, Mgr. Eva Gotwaldová, hlavní hygienik ČR, náměstkyně ministra zdravotnictví

Českomoravská drůbežářská unie, z.s.

Sdružení drůbežářských podniků

Český svaz chovatelů

Tomáš Marušák - e-mail: registr@cschdz.eu
Tereza Čulíková - e-mail: hlodavci@cschdz.eu
Ing. Eliška Stejskalová - e-mail: drubez@cschdz.eu

Agrární komora

Komora veterinárních lékařů

VVÚ Hlučín – MVDr. Žákovčík

Veterinární a farmaceutická univerzita

Policie ČR

Hasiči ČR

Členové ústřední nákazové komise

Krajský úřady, obce s rozšířenou působností

Asociace soukromého zemědělství ČR

Všem KVS a MěVS v Praze

Schválení SVL pro MKZ

Asociace zoologickcých zahrad

430562136_0_Vyvoj_nakazove_situace_vysocepatogenni_ptaci_chripky_v_CR.pdf