Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Zařazení registrovaného přípravku APIGUARD do seznamu léčiv včelstev

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Váš dopis ze dne:   25. 4. 2012      
Naše č. j.:   SVS/3313/2012-ÚVS      
Vyřizuje:   MVDr. Pavel Texl      
Telefon:   +420 227010200      
Počet listů:   2      
V Praze dne:   15.05.2012      
 
LÖFFELMANN – Včelařský dům
Medocentrum, Náchodská 785/35, 193 00
Praha 9, Horní Počernice

Zařazení registrovaného přípravku APIGUARD do seznamu léčiv včelstev (č. j.: SVS/2897/2012 – ÚVS)

Státní veterinární správa jako orgán státní správy příslušný ve věcech veterinární péče podle § 47 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

souhlasí

se zařazením léčivého přípravku APIGUARD gel (25 % thymol) pro podání ve včelím úlu pod bod 7. přílohy č. 2 části B Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v platném znění: Jiné prostředky, o jejichž aplikaci rozhodl orgán státní správy, příslušný ve věcech veterinární péče.

Používání přípravku APIGUARD musí probíhat v souladu s příbalovou informací k tomuto přípravku.

Toto stanovisko se vydává jako podklad pro rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu ve věci vyplacení dotací na prostředky na prevenci nebo léčení varroázy zařazené v příloze výše zmíněného Nařízení vlády.

S pozdravem

   
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., v.r.
ústřední ředitel

Na vědomí:
Všem KVS a MěVS v Praze
ÚSKVBL
Komora veterinárních lékařů Brno
SZIF
Všem SVÚ

2012-05-15-SVS_3313-2012-ÚVS_CZ.pdf